W związku z trwającymi remontami, koniecznością uruchamiania dodatkowych linii oraz trudną sytuacją kadrową wynikającą ze zwiększonego zapotrzebowania na obsługę kierowców autobusów informujemy, że mogą zdarzać się braki w regularnym kursowaniu na poszczególnych liniach. Powstała sytuacja nie jest całkowicie zależna od przewoźnika, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

W związku z utrudnieniami powstałymi z przyczyn wyżej określonych, przewoźnik zwraca się z prośbą o uwzględnienie sytuacji podczas planowania podróży komunikacją miejską. Zalecamy również stosowanie aplikacji mobilnych prezentujących ruch pojazdów w czasie rzeczywistym.
Powered by jakdojade.pl

Tramwaje historyczne


Pojazdy


GT6

Zachowano w Poznaniu jako wagon historyczny dwuczłonowy przegubowiec typu GT6 nr 615 sprowadzony z Düsseldorfu w 2000 r. i jeżdżący na liniach do 2013 r. Ogółem sprowadzono z Düsseldorfu i Frankfurtu nad Menem 17 podobnych używanych wagonów wyprodukowanych w fabryce wagonów Düwag w Düsseldorfie w latach 1957-1963. Wycofano je z ruchu liniowego do 2013 r.

105N „Szybkowiec”

W latach 1975-1990 MPK otrzymało z chorzowskiego Konstalu 248 fabrycznie nowych czteroosiowych wagonów silnikowych generacji 105N. Jest to jeszcze obecnie najpopularniejszy typ tramwajów kursujących po Poznaniu. Sprzęgnięte są one w składy dwuwagonowe. Podczas eksploatacji wozy te były wielokrotnie modernizowane. Jako historyczny został zachowany najmniej zmodernizowany skład wagonów typu 105N/1 nr 194+193 (numery przemalowano na 82+81). Posiada on charakterystyczne elementy  z początkoweg...

102Na „Księżniczka”

Ostatni w Poznaniu wagon typu 102Na. W latach 1970-1973 Poznań otrzymał 65 takich wagonów. Jeździły one na liniach w latach 1970-2013. Przegubowiec 71 został wyprodukowany w chorzowskim Konstalu w końcu 1972 roku, od 2013 r. jest wagonem historycznym.

102N „Kanciak”

Zachowany jako historyczny jeden z 8 eksploatowanych w ruchu liniowym w latach 1970-2004 w Poznaniu wagonów tego typu, zbudowany w chorzowskim Konstalu na przełomie 1969 i 1970 roku i dostarczony w 1970 r. Od 2004 r. jest wagonem historycznym.

3G „holender”

W latach 1991-1995 MPK otrzymało z Amsterdamu 20 używanych trzyczłonowych przegubowców typów 1G i 2G wyprodukowanych w latach 1956-1959 przez zakłady "Beijnes". W Poznaniu w ruchu liniowym uruchomiono 18 z nich. W roku 2003 w miejsce mocno już wyeksploatowanych wozów 1G i 2G sprowadzono 11 nowszych podobnych trzyczłonowych przegubowców typu 3G zbudowanych w latach 1959-1960. Od swoich poprzedników różniły się one tylko wyposażeniem elektrycznym nowszego typu oraz sposobem mocowania okien. ...

Heidelberg

Wagon o numerze taborowym 158 został wyprodukowany w fabryce Waggonfabrik Fuchs w Heidelbergu. To prosta konstrukcja z dużymi drzwiami, które miały ułatwiać sprawną ewakuację w przypadku nalotów: skrót KSW oznacza Kriegs-Straßenbahn-Wagen, czyli „wojenny wagon tramwajowy”. Trafił on do Poznania w 1944 roku w dość ciekawych okolicznościach: pociąg z transportem nowych wagonów tramwajowych przeznaczonych dla Wiednia został zawrócony spod tego miasta przez działania wojsk alianckich. Podobno oso...

Typ N

Wagon silnikowy 602 i ciągnięte przez niego doczepy należą do dużej generacji dwuosiowych wozów produkowanej w Polsce w latach 1948-1962 zwanej potocznie „enkami”. Były one różnych odmian produkcyjnych. Po zakończeniu dostaw, w 1970 r. po Poznaniu jeździło ich łącznie 332, w tym 151 silnikowych i 181 doczepnych. Część z nich, zanim trafiła do Poznania, eksploatowana była w Warszawie. Ostatni raz na liniach pojawiły się 31 grudnia 1992 roku. Trzy z nich (silnikowy nr 602, doczepne 436 i 456...

Carl Weyer Typ W

Pierwsze wagony doczepne typu Carl Weyer pojawiły się na liniach tramwajowych w Poznaniu w 1905 r. Do 1916 r. wprowadzono do ruchu 32 doczepki tego typu. Większość z nich wyprodukowana była w Düsseldorfer Eisenbahnbedarf vorm. Carl Weyer & Cie. w Düsseldorfie. Montowano je także częściowo w warsztatach tramwajów poznańskich. Ostatnie z tych wozów prawdopodobnie całkowicie zbudowano w Poznaniu. Był to w okresie międzywojennym podstawowy typ wagonów doczepnych Poznańskiej Kolei Elektrycznej...

Tramwaj konny Herbrand

Ten zbudowany w 1896 r. w wytwórni P. Herbrand & Co w Kolonii wagon tramwajowy był sprowadzony do Poznania około 1915 r. ze Schwerina. Jeździł po Poznaniu jako doczepny. Około 1928 r. został wycofany z ruchu osobowego i przeznaczony na wagon do narzędzi torowych. W 1948 r. z okazji 50-lecia tramwajów elektrycznych w Poznaniu został wyremontowany i przystosowany z powrotem do ruchu osobowego. Tym razem konnego.

Wagony silnikowe pierwszego typu

Tramwaje wyprodukowane zostały w latach 1897 - 98 w ilości 15 sztuk, oznaczono je numerami 1 - 15. Podwozie pochodziło z firmy Bergische Stahlindustrie, wyposażenie elektryczne z firmy Union Elektrizitatz Berlin. W latach 1923 - 27 dwa wagony przebudowano na ciężarowe, w latach 1925 - 27 dwa kolejne przeniesiono do taboru gospodarczego, posostałe jedenaście przebudowano na doczepne, które kursowały do końca lat 60-tych ubiegłego