W związku z trwającymi remontami, koniecznością uruchamiania dodatkowych linii oraz trudną sytuacją kadrową wynikającą ze zwiększonego zapotrzebowania na obsługę kierowców autobusów informujemy, że mogą zdarzać się braki w regularnym kursowaniu na poszczególnych liniach. Powstała sytuacja nie jest całkowicie zależna od przewoźnika, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

W związku z utrudnieniami powstałymi z przyczyn wyżej określonych, przewoźnik zwraca się z prośbą o uwzględnienie sytuacji podczas planowania podróży komunikacją miejską. Zalecamy również stosowanie aplikacji mobilnych prezentujących ruch pojazdów w czasie rzeczywistym.
Powered by jakdojade.pl

Cyberbezpieczeństwo


W MPK Poznań Sp. z o.o. stosujemy wysokie standardy w zakresie bezpieczeństwa i poufności danych. Stale pracujemy nad rozwiązaniami mającymi chronić Twoje dane i staramy się, aby były one zgodne z najnowszymi standardami bezpieczeństwa. Prosimy o stosownie się do poniższych zasad korzystania z zasobów informatycznych MPK Poznań udostępnianych naszym klientom.

 1. Sprawdzaj poprawność adresów oraz certyfikaty stron www które odwiedzasz. Strony w domenie *.mpk.poznan.pl są zawsze zabezpieczone certyfikatem SSL, wystawionym na naszą organizację pod nazwą: Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o. Zwracaj uwagę, czy adres strony internetowej, a zawłaszcza strony z której pobierasz lub wpisujesz dane, są poprzedzone zapisem: ikona kłódki oraz https://
 2. Uważaj na fałszywe certyfikaty bezpieczeństwa. Prośby o instalację dodatkowego oprogramowania (np. certyfikatu lub programu, aplikacji antywirusowej) – mogą być próbą oszustwa.
 3. Korzystaj z przeglądarek internetowych w najwyższych wersjach udostępnionych przez ich producentów. Tylko najnowsze wersje oprogramowania dają gwarancję, że nie mają luk zabezpieczeń, przez co minimalizuje się podatność na ataki hackerskie.
 4. Nigdy nie udostępniaj osobom trzecim swoich danych autoryzujących (loginu, hasła czy kodu autoryzacyjnego).
 5. Twórz skomplikowane hasła, trudne do odgadnięcia przez postronne osoby. Bezwzględnie nie używaj tego samego hasła do różnych kont.
 6. Sprawdzaj poprawność nadawcy przesyłek e-mail otrzymywanych w toku korespondencji elektronicznej z MPK Poznań. Wszystkie adresy obsługujące naszych klientów i kontrahentów są rejestrowane wyłącznie w domenie @mpk.poznan.pl. Nie otwieraj załączników z niepewnych źródeł i nie klikaj w podejrzane linki.
 7. Zachowuj ostrożność i ograniczone zaufanie do maili i SMS-ów, które zawierają skierowanie do serwisów internetowych przez specjalnie umieszczony link lub proszą o podanie loginu bądź hasła.
 8. Nie zakładaj, że widoczna nazwa nadawcy e-maila, SMS-a czy połączenia telefonicznego jest prawdziwa. Oszuści potrafią podrobić adres nadawcy lub numer telefonu i podszyć się pod znaną Tobie osobę.
 9. Nie loguj się do serwisów internetowych i intranetowych MPK Poznań na urządzeniach publicznie dostępnych (np. w kafejkach, hotelach) oraz innych, co do których masz wątpliwości czy są należycie zabezpieczone.
 10. Nie korzystaj z zasobów informatycznych MPK Poznań poprzez publiczne i niezabezpieczone sieci Wi-Fi (np. przez otwarte hotspoty).
 11. Pobieraj aplikację mobilną myMPK i jej aktualizacje wyłącznie z autoryzowanych sklepów: Google Play oraz App Store.
 12. Dbaj o bezpieczeństwo urządzeń z których korzystasz: regularnie aktualizuj oprogramowanie na komputerze i urządzeniach mobilnych (system operacyjny, aplikacje, programy zabezpieczające np. antywirusy). Używaj zapory sieciowej (firewall) i systematycznie skanuj komputer programem antywirusowym.
 13. Nie podłączaj zewnętrznych nośników danych do swojego urządzenia jeśli nie masz pewności co do ich bezpieczeństwa.
 14. Nie działaj pod wpływem emocji. Nie klikaj w wyskakujące ekrany i reklamy jeśli nie masz absolutnej pewności, że to działanie zamierzone.
 15. Aktualizuj swoją wiedzę w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zapoznaj się i stosuj najnowsze zalecenia rekomendowane przez administrację rządową: https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/cyberbezpieczenstwo.