Linie turystyczne
W związku z trwającymi remontami, koniecznością uruchamiania dodatkowych linii oraz trudną sytuacją kadrową wynikającą ze zwiększonego zapotrzebowania na obsługę kierowców autobusów informujemy, że mogą zdarzać się braki w regularnym kursowaniu na poszczególnych liniach. Powstała sytuacja nie jest całkowicie zależna od przewoźnika, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

W związku z utrudnieniami powstałymi z przyczyn wyżej określonych, przewoźnik zwraca się z prośbą o uwzględnienie sytuacji podczas planowania podróży komunikacją miejską. Zalecamy również stosowanie aplikacji mobilnych prezentujących ruch pojazdów w czasie rzeczywistym.
Powered by jakdojade.pl

Praktyki i staże


Staże studenckie

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. wspiera rozwój studentów. Oferujemy ciekawy program stażowy możliwy do zrealizowania w kluczowych dla działalności Spółki jednostkach. Zapraszamy do współpracy otwartych i zaangażowanych studentów III roku I stopnia oraz studentów studiów II stopnia. zainteresowanych problematyką komunikacji miejskiej, chcących u nas rozpocząć swoją karierę zawodową.

W ramach stażu studenci mają możliwość:

 • przeprowadzać własne badania,
 • zbierać materiały do własnej pracy dyplomowej,
 • poznać komunikację miejską od podszewki i mieć wpływ na jej rozwój,
 • zdobyć cenne doświadczenie zawodowe.

Udostępniamy studentom:

 • pomoc wykwalifikowanych pracowników,
 • niezbędne narzędzia, oprogramowanie,
 • specjalistyczny sprzęt, statystyki, raporty, analizy,
 • pokażemy pracę zajezdni tramwajowych i autobusowych, działów technicznych, działu analiz ruchu, nieruchomości i inwestycji, a także administracji czy biura promocji.

Z uwagi na specyfikę naszej branży do współpracy zapraszamy w szczególności studentów zainteresowanych

 • transportem samochodowym i szynowych, a w szczególności komunikacją miejską,
 • mechaniką samochodową,
 • infrastrukturą torowo-sieciową,
 • elektryką,
 • budownictwem (drogi szynowe, kołowe, konstrukcje budowalne),
 • ale także studentów innych kierunków i specjalności.

Etapy rekrutacji na staż:

 1. Aby Twoja kandydatura na staż mogła zostać rozpatrzona, powinieneś/powinnaś w pierwszej kolejności przesłać nam na adres e-mail: kadry@mpk.poznan.pl swoją aplikację (CV i list motywacyjny oraz zaświadczenie z uczelni potwierdzające fakt bycia studentem). Przesyłając aplikację warto podać jakim obszarem funkcjonowania Spółki jest się zainteresowanym.
 2. Po rozpatrzeniu Twoich dokumentów, pracownik naszego Działu Personalnego skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia dogodnego terminu spotkania. Podczas rozmowy będziemy chcieli poznać Twoje zainteresowania, dowiedzieć się w jakim kierunku chciałbyś/chciałabyś się rozwijać oraz jaką wiedzę i umiejętności już posiadasz.
 3. Jeśli wynik rozmowy kwalifikacyjnej będzie pozytywny dla obu stron, pozostanie już tylko skompletować pozostałą dokumentację (otrzymasz od nas kilka formularzy do wypełnienia) i zawrzeć umowę cywilno-prawną. W umowie zostaną określone Twoje zadania/projekty stażowe, których wykonanie nadzorować będzie Twój Opiekun – specjalista z danej branży.
 4. Po ukończeniu stażu otrzymasz od nas zaświadczenie o jego przebiegu i opinię na temat wykonywanej przez Ciebie pracy.

Dołącz do najlepszych! Rozpocznij swoją karierę z nami!


Moja kariera w MPK Poznań zaczęła się pod koniec IV roku studiów. Studiowałem na Politechnice Poznańskiej na kierunku Transport. Miałem do odbycia obowiązkowe praktyki studenckie, lecz brakowało mi pomysłu na ich realizację. Na stronach internetowych znalazłem ofertę stażu studenckiego w MPK Poznań Sp. z o.o. Złożyłem aplikację, otrzymałem zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną i przyjąłem przedstawioną mi ofertę odbycia 3-miesięcznego stażu w Dziale Technicznym w jednej z Zajezdni Autobusowych.

Wówczas w MPK Poznań zdobyłem bezcenne doświadczenie związane z eksploatacją taboru autobusowego, którego nie zdobyłbym na żadnym wykładzie, czy zajęciach prowadzonych na uczelni. Obecnie jestem absolwentem Politechniki Poznańskiej i pracuję na stanowisku Inspektora w dziale, w którym odbywałem staż. Moja praca polega na planowaniu, weryfikacji oraz ustalaniu zakresu napraw i obsług autobusów, ich zespołów, podzespołów i części.

Do moich obowiązków należy również kontrolowanie jakości wykonywanych prac przez pracowników zaplecza technicznego. Moje obecne stanowisko jest dowodem na to, że praktyka w MPK Poznań otwiera drzwi do ciągłego rozwoju zawodowego oraz zdobywania nowego doświadczenia.

Robert Macniak – Inspektor ds. Planowania i Weryfikacji Napraw w Dziale Technicznym, w Pionie Autobusowym


O możliwości odbycia stażu dowiedziałem się tzw. pocztą pantoflową – kolega spotkał przedstawicieli MPK na targach pracy, które odbywały się na terenie Politechniki Poznańskiej. Pomyślałem, że skoro pojawia się szansa, należy ją wykorzystać. Później przyszła kolej na rozmowy wstępne – muszę powiedzieć, że były to najprzyjemniejsze rozmowy kwalifikacyjne, na których byłem (pierwsza z przedstawicielką kadr, kolejna z kierownictwem poszczególnych działów). Po kilku dniach zadzwonił telefon – i zostałem przyjęty.

Na staż dostałem się do Działu Technicznego ST (zajezdnia przy ul. Głogowskiej). Przez pierwsze dni zaznajamiałem się z miejscem pracy, zostałem przeszkolony w zakresie BHP, udało mi się dokładnie obejrzeć zajezdnię oraz stojące tam tramwaje – serwisowane lub odbywające przegląd, a także modele historyczne, które są krok po kroku odnawiane przez pracowników MPK oraz Klub Miłośników Pojazdów Szynowych.

Po wstępie przyszedł czas na pracę. Moim głównym zadaniem stało się rysowanie schematów elektrycznych w środowisku CAD, znalazło się też kilka zadań pobocznych.

Z uwagi, iż dopiero zaczynam swoją drogę zawodową, nie zawsze wszystko jest dla mnie jasne. Zawsze jednak mogę zgłosić się do jednego ze starszych kolegów, którzy znajdują dla mnie czas, by wytłumaczyć trudności i pomóc. Kiedy pojawia się szansa zobaczenia czegoś nowego (nowy rodzaj tramwaju, inna zajezdnia) zawsze mogę przyłączyć się do zespołu wyjeżdżającego w teren. W każdej też chwili istnieje możliwość wyjścia z inicjatywą i zobaczenia czegoś, co mnie szczególnie interesuje.

Staż obejmuje 216 h. Jest to bardzo wygodne dla studenta, gdyż nie jesteśmy zobowiązani do przychodzenia w określone sztywno dni, tylko możemy zmieniać grafik na bieżąco, jeśli pojawia się taka potrzeba (po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem). MPK Poznań oferuje wiele obszarów (działów) dających możliwość zdobycia doświadczenia. Każdy może znaleźć coś dla siebie, a jeśli trafi się na sprzyjający moment – można zostać tutaj na dłużej.

Tomasz Zimny – student V roku Politechniki Poznańskiej Wydziału Elektrycznego, Kierunek Elektrotechnika o specjalności Mikroprocesorowe i wykonawcze układy automatyki


Pierwszy raz pracowników MPK Poznań spotkałem na Targach Pracy na Politechnice Poznańskiej. To właśnie tam zostałem zachęcony do odbycia stażu w zespole inżynierów z Wydziału Sieci i Stacji – T2. Na początku pomyślałem o tym jako o przygodzie, oraz sprawdzeniu swojej wiedzy. W wydziale spotykają się teoria (zdobyta na studiach) z praktyką codziennych zadań.

Do dziś miałem okazję zobaczyć i pracować przy urządzeniach elektroenergetyki trakcyjnej, od których zależy prawidłowa komunikacja tramwajowa w Poznaniu jak i bezpieczeństwo pasażerów. Z pewnością mogę określić, że praca w T2 jest odpowiedzialna i wymaga ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i wiedzy.

Pod czujnym okiem opiekuna oraz pracowników miałem okazję np.: prowadzić paszportyzację urządzeń energetycznych, być świadkiem napraw i konserwacji urządzeń energetycznych, wykonywać pomiary na stacjach prostownikowych i opracowywać ich wyniki, brać udział w dyskusjach i analizach o tematyce technicznej, pracować ze schematami elektroenergetycznymi i mapami geodezyjnymi, doskonalić swoje umiejętności w fachowych programach wykorzystywanych do rysowania i projektowania struktur sieci tramwajowych (środowisko CAD).

Już rozumiem, dlaczego inżynierowi nie wolno się zatrzymywać w miejscu. Każdy dzień pracy uczy czegoś nowego. Osobiście zamierzam wykorzystać ten czas maksymalnie. Dziś wiem, że staż w MPK to nie była przygoda a wyzwanie, które podjąłem i zamierzam kontynuować teraz i w przyszłej pracy po studiach.

Marcin Bachan – student IV roku Politechniki Poznańskiej Wydziału Elektrycznego – kierunek Elektrotechnika o specjalności Elektroenergetyka