W związku z trwającymi remontami, koniecznością uruchamiania dodatkowych linii oraz trudną sytuacją kadrową wynikającą ze zwiększonego zapotrzebowania na obsługę kierowców autobusów informujemy, że mogą zdarzać się braki w regularnym kursowaniu na poszczególnych liniach. Powstała sytuacja nie jest całkowicie zależna od przewoźnika, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

W związku z utrudnieniami powstałymi z przyczyn wyżej określonych, przewoźnik zwraca się z prośbą o uwzględnienie sytuacji podczas planowania podróży komunikacją miejską. Zalecamy również stosowanie aplikacji mobilnych prezentujących ruch pojazdów w czasie rzeczywistym.
Powered by jakdojade.pl

Przetargi


Wstępne konsultacje rynkowe w sprawie: Koncepcji budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii i/lub generatorem prądu na zajezdni autobusowej położonej przy ul. Warszawskiej w Poznaniu

Kategoria: Ogłoszone
Ogłoszono: 20.05.2024 / Termin składania ofert: 03.06.2024

Przetarg na usługę transmisji danych – sieci VPN1 I VPN2

Kategoria: Ogłoszone
Ogłoszono: 09.05.2024 / Termin składania ofert: 24.05.2024

Dostawa fabrycznie nowych, niskopodłogowych, przyjaznych środowisku autobusów miejskich standardowych o napędzie elektrycznym zasilanych wodorem z prawem opcji

Kategoria: Ogłoszone
Ogłoszono: 29.04.2024 / Termin składania ofert: 05.06.2024

Dostawa fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów miejskich przegubowych o napędzie elektrycznym z prawem opcji

Kategoria: Ogłoszone
Ogłoszono: 29.04.2024 / Termin składania ofert: 04.06.2024

Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego pojazdu ciężarowego – platformy (diesel) o DMC powyżej 3,5 tony

Kategoria: Ogłoszone
Ogłoszono: 26.04.2024 / Termin składania ofert: 24.05.2024

Przetarg na naprawę części i podzespołów tramwajowych – wózki 102N/Na

Kategoria: Ogłoszone
Ogłoszono: 19.04.2024 / Termin składania ofert: 08.05.2024

Przetarg na dostawę aparatury elektrycznej, osprzętu instalacyjnego, sterowniczego i źródeł światła

Kategoria: Ogłoszone
Ogłoszono: 18.04.2024 / Termin składania ofert: 30.04.2024

Przetarg na dostawę produktów eksploatacyjnych, ropopochodnych, past i smarów

Kategoria: Ogłoszone
Ogłoszono: 17.04.2024 / Termin składania ofert: 30.04.2024