Linie tramwajowe
  W związku z trwającymi remontami, koniecznością uruchamiania dodatkowych linii oraz trudną sytuacją kadrową wynikającą ze zwiększonego zapotrzebowania na obsługę kierowców autobusów informujemy, że mogą zdarzać się braki w regularnym kursowaniu na poszczególnych liniach. Powstała sytuacja nie jest całkowicie zależna od przewoźnika, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

  W związku z utrudnieniami powstałymi z przyczyn wyżej określonych, przewoźnik zwraca się z prośbą o uwzględnienie sytuacji podczas planowania podróży komunikacją miejską. Zalecamy również stosowanie aplikacji mobilnych prezentujących ruch pojazdów w czasie rzeczywistym.
  Powered by jakdojade.pl

  Przetargi: Informacje


  Regulamin udzielania zamówień w MPK Poznań Sp. z o.o. nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych

  Kategoria: Informacje
  Ogłoszono: 27.07.2022 / Termin składania ofert: 27.09.2022

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r.

  Kategoria: Informacje
  Ogłoszono: 27.07.2022

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2019 r.

  Kategoria: Informacje
  Ogłoszono: 27.07.2022

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r.

  Kategoria: Informacje
  Ogłoszono: 27.07.2022