Linie turystyczne
W związku z trwającymi remontami, koniecznością uruchamiania dodatkowych linii oraz trudną sytuacją kadrową wynikającą ze zwiększonego zapotrzebowania na obsługę kierowców autobusów informujemy, że mogą zdarzać się braki w regularnym kursowaniu na poszczególnych liniach. Powstała sytuacja nie jest całkowicie zależna od przewoźnika, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

W związku z utrudnieniami powstałymi z przyczyn wyżej określonych, przewoźnik zwraca się z prośbą o uwzględnienie sytuacji podczas planowania podróży komunikacją miejską. Zalecamy również stosowanie aplikacji mobilnych prezentujących ruch pojazdów w czasie rzeczywistym.
Powered by jakdojade.pl

Przetargi: Informacje


Regulamin udzielania zamówień w MPK Poznań Sp. z o.o. nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych

Kategoria: Informacje
Ogłoszono: 27.07.2022 / Termin składania ofert: 27.09.2022

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r.

Kategoria: Informacje
Ogłoszono: 27.07.2022

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2019 r.

Kategoria: Informacje
Ogłoszono: 27.07.2022

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r.

Kategoria: Informacje
Ogłoszono: 27.07.2022