W związku z trwającymi remontami, koniecznością uruchamiania dodatkowych linii oraz trudną sytuacją kadrową wynikającą ze zwiększonego zapotrzebowania na obsługę kierowców autobusów informujemy, że mogą zdarzać się braki w regularnym kursowaniu na poszczególnych liniach. Powstała sytuacja nie jest całkowicie zależna od przewoźnika, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

W związku z utrudnieniami powstałymi z przyczyn wyżej określonych, przewoźnik zwraca się z prośbą o uwzględnienie sytuacji podczas planowania podróży komunikacją miejską. Zalecamy również stosowanie aplikacji mobilnych prezentujących ruch pojazdów w czasie rzeczywistym.
Powered by jakdojade.pl

Izba Pamięci i Tradycji MPK Poznań


UWAGA! Z przyczyn technicznych Izba Pamięci i Tradycji MPK Poznań jest nieczynna do odwołania!


Muzeum Komunikacji Miejskiej MPK Poznań Sp. z o.o. powstało w najstarszym obiekcie zajezdni przy ul. Głogowskiej – dawnej podstacji transformatorowej. Budynek wybudowany został w latach 1928-1929 i pełnił swą funkcję do końca lat 60-tych. Następnie przeznaczony został na cele socjalne (bufet dla pracowników). W 2005 roku (Jubileusz 125-lecia Komunikacji Miejskiej w Poznaniu) obiekt wyremontowano i przeznaczono na cele reprezentacyjne firmy.

Uroczyste otwarcie Muzeum nastąpiło 31 stycznia 2007 r. o godz. 14.00, w 10 rocznicę uruchomienia trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju oraz 100 rocznicę przekazania do użytku zajezdni przy ul. Głogowskiej. Działalność zainaugurowano okolicznościową wystawą, która zgromadziła pamiątki z czasów budowy i inauguracji „Pestki”. Uświetniła ją również oryginalna makieta PST z 1978 r. oraz stare nagrania filmowe z archiwów Telewizji Poznań, które emitowane były podczas trwania ekspozycji.


 

sala izby pamięci i tradycji MPK

Cennik

Rodzaj biletu Cena
Bilet normalny jednorazowy 10 zł
Bilet ulgowy1 jednorazowy 7 zł
Bilet wycieczkowy2 5 zł
Bilet rodzinny3 jednorazowy 30 zł

1 – Dzieci do lat 16
2 – Zorganizowana grupa dzieci i młodzieży do lat 16 (minimum 10 osób)
3 – Do 5 osób, w tym do 2 osób powyżej 16 roku życia

Chęć zwiedzania muzeum musi zostać poprzedzona rezerwacją telefoniczną (wtorek, środa i piątek od 9.00 do 13.00), podczas której obsługa Izby prezentuje dostępne terminy.

 

Regulamin zwiedzania ekspozycji w Izbie Pamięci i Tradycji MPK Poznań na ul. Głogowskiej 131/133

 1. Zwiedzanie ekspozycji w Izbie Pamięci i Tradycji MPK Poznań na ul. Głogowskiej 131/133 odbywa się w poniedziałki i czwartki w godzinach od 9.00 do 13.00, po wcześniejszym uregulowaniu opłaty (w dniu zwiedzania) za bilet wstępu w kasie MPK Poznań Sp. z o.o.
 2. Grupy zorganizowane mogą dokonywać płatności za bilety wstępu w formie przelewu, po wcześniejszym kontakcie z obsługą Izby.
 3. Aktualny cennik biletów znajduje się na stronie internetowej www.mpk.poznan.pl.
 4. Wykupienie biletu wstępu stanowi akceptację zasad określonych w niniejszym Regulaminie. Izba może zdecydować o czasowym zawieszeniu możliwości grupowego zwiedzania Izby oraz korzystania z usług dodatkowych w tym oprowadzania.
 5. Maksymalna wielkość grupy zwiedzającej w określonym momencie to 20 osób. W przypadku większych grup zorganizowanych istnieje konieczność ich podzielenia na osobne godziny odwiedzin.
 6. Każdorazowo grupę zwiedzających oprowadza obsługa Izby.
 7. Chęć zwiedzania muzeum musi zostać poprzedzona rezerwacją telefoniczną (wtorek, środa i piątek od 9.00 do 13.00), podczas której obsługa Izby prezentuje dostępne terminy.
 8. Obsługa dopuszcza łączenie mniejszych grup lub indywidualnych zwiedzających do grup 20 osobowych.

 1. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 2. Na terenie Izby, w tym podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń wydawanych przez obsługę Izby.
 3. Osoby zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłócające porządek zwiedzania innym zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych lub niestosujące się do uwag obsługi Izby mogą być poproszone o opuszczenie Izby.
 4. Na terenie Izby i ekspozycji stałej lub czasowej obowiązują następujące zakazy:
  1. wprowadzania i wnoszenia zwierząt, z wyłączeniem psa przewodnika,
  2. wnoszenia i spożywania jedzenia lub napojów, a także palenia tytoniu i e-papierosów,
  3. wnoszenia przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu,
  4. wchodzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  5. używania instrumentów muzycznych i odtwarzających obraz i dźwięk oraz innego sprzętu nagłaśniającego,
  6. głośnego zachowania, biegania, ślizgania po posadzce.
 5. Przed wejściem na teren obiektu wszyscy zwiedzający zobowiązani są ubrać kamizelki odblaskowe dostarczone przez obsługę Izby.
 6. Poruszanie się po terenie zajezdni tramwajowej, na którym znajduje się Izba odbywa się tylko z udziałem obsługi Izby i po wcześniejszym instruktażu w kwestii bezpieczeństwa.

 1. Poruszanie się po terenie zajezdni tramwajowej, na którym znajduje się Izba odbywa się tylko z udziałem obsługi Izby i po wcześniejszym instruktażu w kwestii bezpieczeństwa.