Linie turystyczne
W związku z trwającymi remontami, koniecznością uruchamiania dodatkowych linii oraz trudną sytuacją kadrową wynikającą ze zwiększonego zapotrzebowania na obsługę kierowców autobusów informujemy, że mogą zdarzać się braki w regularnym kursowaniu na poszczególnych liniach. Powstała sytuacja nie jest całkowicie zależna od przewoźnika, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

W związku z utrudnieniami powstałymi z przyczyn wyżej określonych, przewoźnik zwraca się z prośbą o uwzględnienie sytuacji podczas planowania podróży komunikacją miejską. Zalecamy również stosowanie aplikacji mobilnych prezentujących ruch pojazdów w czasie rzeczywistym.
Powered by jakdojade.pl

Zarząd


Prezes Krzysztof Dostatni
Prezes Krzysztof Dostatni

Prezes Zarządu MPK Poznań Sp. z o.o.

Krzysztof Dostatni

Komunikacją miejską pasjonuje się od najmłodszych lat (związany jest z Klubem Miłośników Pojazdów Szynowych), a w spółce MPK Poznań pracuje od 2001 roku.

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i edukację kontynuował później na studiach podyplomowych Miejski Transport Zbiorowy na Politechnice Krakowskiej.

Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej pracując początkowo w dziale Inżynierii Ruchu, a następnie (od 2009 roku) w Nadzorze Ruchu, którego został kierownikiem. W maju 2020 roku Rada Nadzorcza powołała go na stanowisko członka Zarządu ds. operacyjnych MPK Poznań gdzie odpowiadał za sprawną pracę całego pionu mającego bezpośredni wpływ na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Rok później – 26 kwietnia 2021 został powołany przez Radę Nadzorczą na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu. Nową funkcję objął od lipca 2021 r.

Posiada uprawnienia do prowadzenia tramwaju i to jest – jak mówi – jego pasja i hobby.


Wiceprezes Marek Grzybowski
Wiceprezes Marek Grzybowski

Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

Marek Grzybowski

Motoryzacją i transportem drogowym interesował się od najmłodszych lat, dzieląc pasje swojego ojca, który prowadził małą firmę przewozową. W obliczu takich zainteresowań nie było wątpliwości, że kierunkiem jego studiów będzie Transport Drogowy na Politechnice Poznańskiej, na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów. Podyplomowe studium menedżerskie w Wyższej Szkole Bankowej było dalszym uzupełnieniem jego studiów.

Pierwszą pracę w życiu podjął w 2000 roku, w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu na stanowisku inspektora w dziale technicznym. Już po dwóch latach został mistrzem zmianowym w zajezdni autobusowej przy ul. Kaczej, a po czterech znalazł się w kadrze kierowniczej.

Kierownikiem działu technicznego był następne 4 lata, by w 2008 roku awansować na zastępcę kierownika Wydziału Autobusowego A-3.

W 2013 stanął do konkursu na członka Zarządu MPK Poznań Sp. z o.o. i dyrektora technicznego, i ten konkurs wygrał. Nową funkcję objął 29 czerwca 2013 roku.

Wolne chwile najchętniej spędza z bliskimi w kontakcie z naturą, z żoną i dwójką synów.


Wiceprezes Jerzy Zalwowski
Wiceprezes Jerzy Zalwowski

Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

Jerzy Zalwowski

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów – jako biegły rewident, audytor wewnętrzny, kontroler finansowy i dyrektor finansowy. Ukończył studia na Wydziale Zarządzania poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego.

Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku w ESSO Polska Sp. z o.o., kontynuował ją w firmie audytorsko-doradczej BDO Polska Sp. z o.o. Następnie pracował w branży farmaceutycznej gdzie kierował działem audytu wewnętrznego.

W 2007 roku został wiceprezesem Zarządu w Audyt i Rachunkowość UZR-CBR Sp. z o.o. która zajmuje się audytem i doradztwem finansowym.

W sierpniu 2011 r. został zatrudniony w MPK Poznań Sp. z o.o. jako zastępca dyrektora naczelnego ds. finansowych – główny księgowy.

Od czerwca 2013 roku pełni funkcję członka Zarządu MPK Poznań Sp. z o.o. – Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych.