Kapitał zakładowy i udziały w Spółce.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 3 lutego 2021 r. wynosi 446 651 500,00 zł (czterysta czterdzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 893 303 (osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzy) udziały o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział.

Właścicielem 100% udziałów jest Miasto Poznań.

MPK POZNAŃ Sp. z o. o. posiada 24 098 (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 złotych każdy, w wynoszącym 28 628 000,00 zł (dwadzieścia osiem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) kapitale zakładowym spółki MODERTRANS Poznań Sp. z o.o. Ww. spółka - zajmująca się głównie produkcją, modernizacją, projektowaniem, regeneracją oraz serwisem taboru tramwajowego - powstała 31 grudnia 2005 roku. Jej udziałowcem jest aktualnie, oprócz MPK POZNAŃ Sp. z o.o., także Miasto Poznań.

Zasady kształtowania wynagrodzeń w MODERTRANS Poznań Sp. z o. o.:


Wytworzył/odpowiada:
Adam Czarnowski
Ostatniej zmiany dokonał:
Adam Pelant - 5 lutego 2021
Data udostępnienia:
25 września 2009
Data wytworzenia:
25 września 2009
Drukuj
Powrót