W związku z trwającymi remontami, koniecznością uruchamiania dodatkowych linii oraz trudną sytuacją kadrową wynikającą ze zwiększonego zapotrzebowania na obsługę kierowców autobusów informujemy, że mogą zdarzać się braki w regularnym kursowaniu na poszczególnych liniach. Powstała sytuacja nie jest całkowicie zależna od przewoźnika, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

W związku z utrudnieniami powstałymi z przyczyn wyżej określonych, przewoźnik zwraca się z prośbą o uwzględnienie sytuacji podczas planowania podróży komunikacją miejską. Zalecamy również stosowanie aplikacji mobilnych prezentujących ruch pojazdów w czasie rzeczywistym.
Powered by jakdojade.pl

Struktura przedsiębiorstwa Spółki


Dla realizacji zadań składających się na przedmiot działalności, Spółka prowadzi przedsiębiorstwo.

Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa Spółki, zapewniającą jej prawidłowe funkcjonowanie uchwala Zarząd Spółki.

W strukturze organizacyjnej wyróżnia się cztery obszary funkcjonalne Członków Zarządu:

 1. obszar Prezesa Zarządu,
 2. obszar Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych,
 3. obszar Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych.
 1. W obszarze funkcjonalnym Prezesa Zarządu, Krzysztofa Dostatniego, utworzono jeden pion funkcjonalny: ds. personalnych – zarządzany przez Dyrektora ds. Personalnych w skład którego wchodzą następujące, podległe jemu jednostki organizacyjne:
  1. Dział Obsługi Pracowników,
  2. Dział „Ośrodek Szkolenia Zawodowego”.

  oraz podległe bezpośrednio Prezesowi Zarządu: Biuro Zarządu, Biuro Komunikacji Społecznej oraz Zespół Stanowisk ds. Zarządzania Jakością i Kontroli Wewnętrznej, Wydział Przewozów Autobusowych, Wydział Przewozów Tramwajowych, Dział Nadzoru Ruchu oraz Dział Inżynierii Ruchu.

 2. W obszarze funkcjonalnym Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, Jerzego Zalwowskiego, utworzono dwa piony funkcjonalne:
  1. ds. księgowości – zarządzany przez Głównego Księgowego, w skład którego wchodzą następujące, podległe jemu jednostki organizacyjne:
   1. Dział Księgowości Głównej,
   2. Dział Księgowości Materiałowo-Majątkowej i Kosztów,
   3. Dział Inwentaryzacji,
   4. Dział Finansowy,
  2. ds. logistyki – zarządzany przez Dyrektora ds. Logistyki, w skład którego wchodzą następujące, podległe jemu jednostki organizacyjne:
   1. Dział Zamówień Publicznych,
   2. Dział Informatyki,
   3. Dział BHP.
  3. oraz Zespół Stanowisk ds. Ochrony Środowiska, tudzież Zespół Stanowisk ds. Zabezpieczenia Mienia i OC, a także podległy bezpośrednio Wiceprezesowi Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych – Dział kontrolingu;

 3. W obszarze funkcjonalnym Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych, Marka Grzybowskiego, utworzono dwa piony funkcjonalne:
  1. ds. zaplecza technicznego – zarządzany przez Dyrektora ds. Zaplecza Technicznego, w skład którego wchodzą następujące, podległe jemu jednostki organizacyjne:
   1. Dział Techniki Autobusowej,
   2. Wydział Obsług Autobusów Warszawska,
   3. Wydział Obsług Autobusów Kacza,
   4. Dział Techniki Tramwajowe,
   5. Wydział Obsług Tramwajów Głogowska,
   6. Wydział Obsług Tramwajów Franowo,
   7. Wydział Obsług Tramwajów Forteczna,

   oraz Zespół Stanowisk ds. Zarządzania Systemem DMS.

  2. ds. infrastruktury – zarządzany przez Dyrektora ds. Infrastruktury, w skład którego wchodzą następujące, podległe jemu jednostki organizacyjne:
   1. Wydział Utrzymania Infrastruktury;
   2. Wydział Sieci i Stacji;
   3. Wydział Torów i Dróg;
   4. Dział Nieruchomości i Inwestycji

  oraz podległe bezpośrednio Wiceprezesowi Zarządu ds. Technicznych: Dział Planowania i Zaopatrzenia Materiałowego Zaplecza Technicznego tudzież Dział Zakładowej Służby Ratowniczej.


Data Autor Zmiana
26.09.2022 8:30 Maciej Szkudlarek Modyfikacja treści
27.07.2022 14:04 Administrator Modyfikacja treści