W związku z trwającymi remontami, koniecznością uruchamiania dodatkowych linii oraz trudną sytuacją kadrową wynikającą ze zwiększonego zapotrzebowania na obsługę kierowców autobusów informujemy, że mogą zdarzać się braki w regularnym kursowaniu na poszczególnych liniach. Powstała sytuacja nie jest całkowicie zależna od przewoźnika, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

W związku z utrudnieniami powstałymi z przyczyn wyżej określonych, przewoźnik zwraca się z prośbą o uwzględnienie sytuacji podczas planowania podróży komunikacją miejską. Zalecamy również stosowanie aplikacji mobilnych prezentujących ruch pojazdów w czasie rzeczywistym.
Powered by jakdojade.pl

Kapitał Spółki


Kapitał zakładowy i udziały w Spółce MPK POZNAŃ Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 11 stycznia 2023 r. wynosi 459 451 500,00 zł (czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 918 903 (dziewięćset osiemnaście tysięcy dziewięćset trzy) udziały o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział.

Właścicielem 100% udziałów jest Miasto Poznań.

MPK POZNAŃ Sp. z o. o. posiada 24 098 (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 złotych każdy, w wynoszącym 28 628 000,00 zł (dwadzieścia osiem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) kapitale zakładowym spółki MODERTRANS Poznań Sp. z o.o. Ww. spółka – zajmująca się głównie produkcją, modernizacją, projektowaniem, regeneracją oraz serwisem taboru tramwajowego – powstała 31 grudnia 2005 roku. Jej udziałowcem jest aktualnie, oprócz MPK POZNAŃ Sp. z o.o., także Miasto Poznań.

Zasady kształtowania wynagrodzeń w MODERTRANS Poznań Sp. z o. o.:


Data Autor Zmiana
12.01.2023 13:08 Piotr Bełdycki Modyfikacja treści
12.01.2023 13:07 Piotr Bełdycki ---
26.09.2022 8:29 Maciej Szkudlarek Modyfikacja treści
14.09.2022 13:30 Małgorzata Pawlak Modyfikacja treści
14.09.2022 13:29 Małgorzata Pawlak Modyfikacja treści
14.09.2022 12:30 Administrator Modyfikacja treści
14.09.2022 12:29 Administrator Modyfikacja treści
14.09.2022 12:26 Administrator Modyfikacja treści
14.09.2022 12:26 Administrator Modyfikacja treści
27.07.2022 14:30 Administrator Modyfikacja treści
27.07.2022 14:29 Administrator Modyfikacja treści
27.07.2022 13:56 Administrator Modyfikacja treści
27.07.2022 13:56 Administrator ---