W związku z trwającymi remontami, koniecznością uruchamiania dodatkowych linii oraz trudną sytuacją kadrową wynikającą ze zwiększonego zapotrzebowania na obsługę kierowców autobusów informujemy, że mogą zdarzać się braki w regularnym kursowaniu na poszczególnych liniach. Powstała sytuacja nie jest całkowicie zależna od przewoźnika, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

W związku z utrudnieniami powstałymi z przyczyn wyżej określonych, przewoźnik zwraca się z prośbą o uwzględnienie sytuacji podczas planowania podróży komunikacją miejską. Zalecamy również stosowanie aplikacji mobilnych prezentujących ruch pojazdów w czasie rzeczywistym.
Powered by jakdojade.pl

Władze Spółki


Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje

 1. Organami Spółki są:
  1. Zgromadzenie Wspólników,
  2. Rada Nadzorcza,
  3. Zarząd Spółki.
 2. Funkcje Zgromadzenia Wspólników sprawuje Prezydent Miasta Poznania.
 3. Od 1 września 2021 roku Rada Nadzorcza liczy sześciu członków (powoływanych na wspólną, trzyletnią kadencję), z których czterech powołanych zostało przez Zgromadzenie Wspólników, a dwóch – przez pracowników Spółki.
  W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  1. Wojciech Tulibacki – Przewodniczący,
  2. Henryk Kuligowski – Członek,
  3. Andrzej Staniszewski – Sekretarz,
  4. Joanna Żurawska – Członek,
  5. Jarosław Garstecki – Członek,
  6. Wojciech Jankowiak – Członek.
 4. W skład trzyosobowego Zarządu Spółki wchodzą:
  1. Krzysztof Dostatni – Prezes Zarządu,
  2. Marek Grzybowski – Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych,
  3. Jerzy Zalwowski – Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych.
 5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem.
 6. Kompetencje organów Spółki określa Kodeks spółek handlowych i Akt założycielski Spółki.

Data Autor Zmiana
26.09.2022 8:30 Maciej Szkudlarek Modyfikacja treści
27.07.2022 14:05 Administrator Modyfikacja treści