W związku z trwającymi remontami, koniecznością uruchamiania dodatkowych linii oraz trudną sytuacją kadrową wynikającą ze zwiększonego zapotrzebowania na obsługę kierowców autobusów informujemy, że mogą zdarzać się braki w regularnym kursowaniu na poszczególnych liniach. Powstała sytuacja nie jest całkowicie zależna od przewoźnika, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

W związku z utrudnieniami powstałymi z przyczyn wyżej określonych, przewoźnik zwraca się z prośbą o uwzględnienie sytuacji podczas planowania podróży komunikacją miejską. Zalecamy również stosowanie aplikacji mobilnych prezentujących ruch pojazdów w czasie rzeczywistym.
Powered by jakdojade.pl

Przedmiot działalności


Przedmiot działalności jednostki dominującej stanowi:

 • PKD 29.31.Z – Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,
 • PKD 29.32.Z – Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
 • PKD 33.17.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
 • PKD 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad,
 • PKD 42.12.Z – Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
 • PKD 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 • PKD 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,
 • PKD 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • PKD 45.32.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • PKD 47.30.Z – Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
 • PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 • PKD 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
 • PKD 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
 • PKD 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 • PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 • PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
 • PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów,
 • PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 • PKD 64.92.Z – Pozostałe formy,
 • PKD 64.92.Z – Pozostała finansowa działalność,
 • PKD 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 • PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne,
 • PKD 85.53.Z – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
 • PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
  PKD 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • PKD 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Jednostka zależna:

Modertrans Poznań Spółka z o.o., z siedziba w Poznaniu, ul. Forteczna 2

Podstawowym przedmiotem prowadzonej przez Spółkę działalności jest:

 • konserwacja i naprawa:
  • pojazdów samochodowych (50.20.A),
  • taboru tramwajowego (35.20.B),
 • wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pojazdów bez wykonywania naprawy (74.30.Z),
 • produkcja:
  • części i akcesoriów oraz wyposażenia do pojazdów samochodowych (34.30.A),
  • wyspecjalizowanych części do taboru tramwajowego (35.20.A),
  • wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów (31.61.Z),
  • nadwozi dla pojazdów samochodowych oraz wyposażenia nadwozi pojazdów samochodowych (34.20.Z),
  • autobusów, trolejbusów i autokarów (34.10.C),
  • pojazdów tramwajowych z własnym napędem i bez własnego napędu oraz pojazdów do konserwacji i utrzymania trakcji (35.20.A),
  • przyczep i naczep, części przyczep i naczep oraz innych pojazdów bez napędu (34.20.Z),
  • pozostałego sprzętu transportowego, w tym pojazdów bez napędu mechanicznego (35.50.Z),
  • konstrukcji metalowych (28.11.B),
 • sprzedaż hurtowa:
  • części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (50.30.A),
  • wyspecjalizowanych części oraz akcesoriów do taboru tramwajowego (51.90.Z),
  • pojazdów samochodowych (50.10.A),
  • taboru tramwajowego oraz innego sprzętu transportowego (51.87.Z),
 • sprzedaż detaliczna:
  • części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (50.30.B),
  • pojazdów samochodowych (50.10.B),
 • transport drogowy towarów:
  • pojazdami specjalizowanymi (60.24.A),
  • pojazdami uniwersalnymi (60.24.B),
 • pozarozkładowy drogowy transport pasażerski (60.23.Z),
 • prowadzenie działalności usługowej w zakresie:
  • instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (31.10.B),
  • instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego (31.62.B),
  • badań i analiz technicznych, w tym badań wytrzymałościowych oraz pomiarów uszkodzeń (74.30.Z),
  • projektowania technologicznego oraz doradztwa technicznego dla transportu (74.20.A),
 • pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami.

Data Autor Zmiana
26.09.2022 8:29 Maciej Szkudlarek Modyfikacja treści
27.07.2022 13:53 Administrator Modyfikacja treści
27.07.2022 13:52 Administrator ---