Zmień wersję językową na PL
Zmień wersję językową na DE
Zmień wersję językową na EN

Biuro Rzeczy Znalezionych MPK
Infolinia ZTM
Centrala Nadzoru Ruchu MPK

Wyszukiwarka

Sieci społecznościowe

Newsletter

Aplikacja myMPK

Pobierz aplikację myMPK ze sklepu App Store
Pobierz aplikację myMPK ze sklepu Google Play
Unia Europejska
Biuletyn Informacji Publicznej
UITP Member
Strona Główna » Władze Spółki

Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje

 1. Organami Spółki są:
  1. Zgromadzenie Współników,
  2. Rada Nadzorcza,
  3. Zarząd Spółki.
 2. Funkcje Zgromadzenia Współników sprawuje Prezydent Miasta Poznania.
 3. Od 28 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza liczy pięciu członków (powoływanych na wspólną, trzyletnią kadencję), z których trzech powołanych zostało przez Zgromadzenie Wspólników, a dwóch - przez pracowników Spółki.
  W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
  1. Henryk Kuligowski - Przewodniczący,
  2. Arkadiusz Stasica - Wiceprzewodniczący,
  3. Andrzej Staniszewski - Sekretarz,
  4. Joanna Żurawska - Członek,
  5. Jarosław Garstecki - Członek.
 4. W skład czterosobowego Zarządu Spółki wchodzą:
  1. Wojciech Tulibacki - Prezes Zarządu,
  2. Krzysztof Dostatni - Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych,
  3. Marek Grzybowski - Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych,
  4. Jerzy Zalwowski - Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych.
 5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki samodzielnie lub łącznie dwaj członkowie Zarządu Spółki lub Członek Zarządu Spółki wraz z Prokurentem.
 6. Kompetencje organów Spółki określa Kodeks spółek handlowych i Akt założycielski Spółki.

Wytworzył/odpowiada:
Adam Czarnowski
Ostatniej zmiany dokonał:
Maciej Szkudlarek - 7 lipca 2020
Data udostępnienia:
15 września 2009
Data wytworzenia:
15 września 2009
Drukuj