Linie turystyczne
W związku z trwającymi remontami, koniecznością uruchamiania dodatkowych linii oraz trudną sytuacją kadrową wynikającą ze zwiększonego zapotrzebowania na obsługę kierowców autobusów informujemy, że mogą zdarzać się braki w regularnym kursowaniu na poszczególnych liniach. Powstała sytuacja nie jest całkowicie zależna od przewoźnika, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

W związku z utrudnieniami powstałymi z przyczyn wyżej określonych, przewoźnik zwraca się z prośbą o uwzględnienie sytuacji podczas planowania podróży komunikacją miejską. Zalecamy również stosowanie aplikacji mobilnych prezentujących ruch pojazdów w czasie rzeczywistym.
Powered by jakdojade.pl

Kalendarium


Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. (MPK Poznań Sp. z o.o.) odgrywa istotną rolę w historii komunikacji zbiorowej mieście. Od momentu powstania w 1880 firma stale ewoluowała, aby sprostać rosnącym potrzebom mieszkańców Poznania. Oto kilka najważniejszych wydarzeń z historii MPK i komunikacji zbiorowej w Poznaniu:


Lata 1865-1899

Rok 1865

 • 2 maj – na ulicach Poznania pojawia się pierwszy środek miejskiej komunikacji zbiorowej – kupiec Kletschoff uruchamia połączenie omnibusami konnymi między dworcem kolejowym a mostem Chwaliszewskim

Rok 1871

 • prowadzenie komunikacji omnibusowej do dworców kolejowych przejmują bracia Starkowscy

Rok 1880

 • 30 styczeń – przedsiębiorcy budowy kolei Otto Reymer i Otto Masch tworzą w Berlinie spółkę Reymer & Masch, której jednym z celów była w tymże roku budowa kolei konnej w Poznaniu
 • 31 lipiec – uruchomienie pierwszej linii tramwajów konnych między dworcem kolejowym a Starym Rynkiem
 • 25 sierpień – powstanie spółki akcyjnej Posener Pferde-Eisenbahn-Gesellschaft (Towarzystwo Poznańskiej Kolei Konnej), która przejmuje wszystkie prawa do budowy i eksploatacji kolei konnej w Poznaniu posiadane przez firmę Reymer & Masch
 • budowa pierwszej zajezdni tramwajowej przy ulicy Gajowej

Rok 1882

 • rozpoczęcie działalności spedytorskiej przez Poznańskie Towarzystwo Kolei Konnej

Rok 1886

 • przedsiębiorstwo otrzymało na 5 lat koncesję na wywóz fekaliów i nieczystości

Rok 1891

 • 1 październik – uruchomienie przez Towarzystwo Poznańskiej Kolei Konnej linii omnibusowej do Jeżyc

Rok 1895

 • likwidacja działalności spedytorskiej

Rok 1896

 • zmiana nazwy spółki Posener Pferde-Eisenbahn-Gesellschaft na Posener Strassenbahn (Poznańska Kolej Elektryczna)
 • zastąpienie komunikacji omnibusowej do Jeżyc tramwajem konnym

Rok 1898

 • przekazanie do eksploatacji elektrowni tramwajowej
 • 6 marzec – otwarcie publicznego ruchu tramwajów elektrycznych i likwidacja tramwajów konnych

Rok 1899

 • rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby odbiorców w mieście

Lata 1900-1999

Rok 1907

 • budowa pierwszej hali zajezdni tramwajowej przy ulicy Głogowskiej

Rok 1914

 • przejęcie elektrowni tramwajowej przez miasto

Rok 1917

 • uruchomienie przewozów towarów i poczty tramwajami

Rok 1921

 • spolszczenie nazwy spółki Posener Strassenbahn – oficjalna nazwa Poznańska Kolej Elektryczna S.A.

Rok 1924

 • likwidacja przewozu poczty i towarów tramwajami

Rok 1925

 • 1 listopad – uruchomienie przez PKE komunikacji autobusowej w mieście

Rok 1927

 • PKE kończy przy ul. Słowackiego 19/21 budowę Domu Amarantowego, zwanego później Domem Tramwajarza

Rok 1929

 • zbudowanie zajezdni autobusowej przy ulicy Zwierzynieckiej
 • wykonanie w warsztatach na Gajowej wagonów doczepnych z obniżoną podłogą w wejściu
 • zorganizowanie przez PKE na Powszechnej Wystawie Krajowej komunikacji pasażerskiej elektrowózkami (wózkami akumulatorowymi)

Rok 1930

 • 12 luty – uruchomienie pierwszej linii trolejbusowej ze Śródki do Głównej

Rok 1934

 • uruchomienie przez PKE międzymiastowej linii autobusowej Poznań-Mosina – połączenie istniało 2 lata

Rok 1939

 • nadanie PKE okupacyjnej nazwy Posener Strassenbahn A.G.

Rok 1943

 • uruchomienie przez Posener Strassenbahn regularnej linii żeglugi pasażerskiej na Warcie z ul. Woźnej do Starołęki

Rok 1945

 • zatopienie statków i likwidacja żeglugi pasażerskiej na Warcie
 • duże zniszczenia urządzeń komunikacyjnych na skutek działań wojennych
 • przywrócenie spółce prowadzącej miejską komunikację zbiorową w mieście nazwy Poznańska Kolej Elektryczna S.A. i następnie zmiana jej nazwy na Miejska Poznańska Kolej Elektryczna S.A.
 • powstanie zajezdni trolejbusowej przy ulicy Świętojańskiej

Rok 1946

 • Miejska Poznańska Kolej Elektryczna staje się przedsiębiorstwem miejskim (likwidacja spółki akcyjnej)

Rok 1948

 •  przekazanie do eksploatacji zajezdni tramwajowej przy ulicy Madalińskiego

Rok 1951

 • zmiana nazwy MPKE na Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

Rok 1956

 • rozpoczęcie przez MPK eksploatacji taksówek

Rok 1959

 • uruchomienie pierwszej podmiejskiej linii autobusowej do Puszczykowa

Rok 1960

 • rozpoczęcie stopniowej likwidacji obsługi konduktorskiej w autobusach, tramwajach i trolejbusach

Rok 1962

 • utworzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego, któremu MPK przekazało wszystkie taksówki

Rok 1966

 • MPK otrzymało pierwsze autobusy przegubowe

Rok 1968

 • oddanie do użytku zajezdni autobusowej przy ulicy Warszawskiej

Rok 1969

 • zorganizowanie placu postojowego autobusów przy ulicy Polskiej
 • przeznaczenie byłej zajezdni autobusowej przy ulicy Zwierzynieckiej na zaplecze remontowe przedsiębiorstwa
 • do Poznania trafia pierwszy wagon przegubowy

Rok 1970

 • 29 marzec – likwidacja ostatniej linii trolejbusowej Ogrody – Smochowice

Rok 1972

 • 21 lipiec – przekazanie do eksploatacji kolejki dziecięcej na Malcie, której eksploatację powierzono MPK

Rok 1974

 • likwidacja zajezdni przy ulicy Świętojańskiej

Rok 1976

 • włączenie do MPK komunikacji miejskiej w Gnieźnie oraz Kórniku i utworzenie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego

Rok 1980

 • oddanie do użytku zajezdni tramwajowej i autobusowej przy ulicy Fortecznej

Rok 1981

 • wprowadzenie autobusów do zajezdni przy ulicy Kaczej na Kopaninie

Rok 1982

 • usamodzielnienie się Zakładu Komunikacji Autobusowej w Gnieźnie i przywrócenie WPK nazwy Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

Rok 1985

 • przy ul. Budziszyńskiej powstały tory odstawcze dla wagonów tramwajowych

Rok 1987

 • przejęcie przez MPK obiektów w Biskupicach na warsztaty naprawcze autobusów i zespołów

Rok 1990

 • MPK przejmuje obiekty bazy transportu gospodarczego przy al. Niepodległości

Rok 1991

 • przekazanie podpoznańskim gminom podmiejskich linii autobusowych
 • z MPK zostaje wyłączony Oddział w Kórniku
 • przekształcenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w zakład budżetowy

Rok 1992

 • likwidacja zajezdni autobusowej przy ulicy Polskiej
 • oddanie do użytku zajezdni autobusowej przy ulicy Darzyborskiej i likwidacja zajezdni autobusowej przy ulicy Fortecznej

Rok 1994

 • wprowadzenie taryfy czasowej

Rok 1995

 • zakup przez MPK pierwszego autobusu niskopodłogowego
 • uruchomienie na liniach pierwszego wagonu tramwajowego z częściowo obniżoną podłogą

Rok 1997

 • oddanie do eksploatacji pierwszej bezkolizyjnej trasy tramwajowej – Poznańskiego Szybkiego Tramwaju

Rok 1998

 • likwidacja zajezdni autobusowej przy ulicy Darzyborskiej
 • uruchomienie systemu nadzoru nad pojazdami w czasie rzeczywistym
 • odłączenie od MPK Zakładu Napraw Autobusów w Biskupicach

Lata 2000-teraz

Rok 2000

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zostaje przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Rok 2002

 • Dom Tramwajarza przy ul. Słowackiego 19/21 przejmuje fundacja POMOST
 • pierwszy autobus z systemem monitoringu wnętrza wozu
 • wprowadzenie biletów kupowanych za pomocą telefonu komórkowego (SMS)

Rok 2003

 • wprowadzenie biletów okresowych w formie kart elektronicznych typu KOMKARTA
 • na liniach pojawiły się wagony ze 100% niską podłogą

Rok 2005

 • pierwszy tramwaj z monitoringiem
 • pierwsze zielone torowisko z systemem nawadniania (Małe Garbary)
 • z Zakładu Napraw Autobusów w Bikupicach i Wydziału Napraw Tramwajów MPK powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Modertrans Poznań

Rok 2007

 • otwarcie trasy tramwajowej przez most Św. Rocha

Rok 2008

 • wprowadzenie elektronicznych automatów do sprzedaży biletów na przystankach
 • zakup pierwszego w Polsce autobusu hybrydowego

Rok 2009

 • utworzenie Zarządu Transportu Miejskiego jako organizatora komunikacji zbiorowej w Poznaniu

Rok 2010

 • zakończenie eksploatacji autobusów wysokopodlogowych
 • całkowita likwidacja zajezdni Gajowa

Rok 2012

 • przekazano do eksploatacji pierwszy w mieście tumel tramwajowy między Os. Lecha a Franowem
 • rozpoczęto odstawiać na noc tramwaje w hali postojowej nowej zajezdni Franowo
 • likwidacja torów odstawczych dla tramwajów przy ul. Budziszyńskiej

Rok 2013

 • MPK opuszcza bazę przy al. Niepodległości
 • otwarcie przedłużenia trasy PST do Dworca Zachodniego

Rok 2014

 • uroczyste otwarcie największej w Polsce zajezdni tramwajowej Franowo
 • wprowadzenie Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej jako nośnika biletów okresowych i elektronicznej portmonetki przy płaceniu za przejazdy jednorazowe
 • MPK opuszcza zajezdnię tramwajową przy ul. Madalińskiego

Rok 2016

 • wprowadzenie monitorów informacyjno-reklamowych w pojazdach

Rok 2017

 • wprowadzenie oświetlonych wiat typu „Warta”
 • uruchomienie dedykowanej aplikacji na smartfony – myMPK

Rok 2018

 • otwarcie pierwszego w Poznaniu parkingu Park&Ride
 • największy w historii MPK zakup taboru tramwajowego – 50 tramwajów Moderus Gamma
 • testowe uruchomienie elektronicznych rozkładów jazdy na wyznaczonych przystankach
 • podpisanie umowy na zakup autobusów elektrycznych
 • prezentacja wagonu Typu I

Rok 2019

 • prezentacja dwukierunkowego tramwaju typu Moderus Gamma
 • prezentacja autobusu wodorowego marki Solaris Bus & Coach
 • zakup ekologicznych pojazdów marki Iveco Daily
 • pierwsze autobusy elektryczne na poznańskich drogach

Rok 2020

 • podpisanie umowy na dostawę 37 autobusów elektrycznych
 • Wdrożenie w pojazdach monitoringu on-line
 • Obchody 140-lecia MPK Poznań
 • Otwarcie trasy tramwajowej do Unii Lubelskiej

Rok 2021

 • Przejęcie od Klubu Modelarzy Kolejowych parowozu Borsig i wagonu motorowego „Ryjka”
 • Uruchomienie linii historycznej H obsługiwanej składem Bergische Stahlindustrie Typu 1 z wagonem doczepnym Carl Weyer
 • Uruchomienie kampanii „Rozejrzyj się i ŻYJ!” – przypomnienie o nowych przepisach ruchu drogowego i pierwszeństwem pieszych przed pojazdami (za wyjątkiem tramwajów)
 • Zajęcie 3 miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej

Rok 2022

 • Uruchomienie trasy tramwajowej na Naramowice – do przystanku Błażeja
 • Prezentacja wagonu motorowego MBxc1-41, tzw. „Ryjka”, po remoncie
 • Podpisanie umowy na dostawę 25 autobusów wodorowych Solaris Urbino 12 hydrogen
 • Podpisanie umowy na dostawę 20 autobusów Mercedes-Benz Conecto