W związku z trwającymi remontami, koniecznością uruchamiania dodatkowych linii oraz trudną sytuacją kadrową wynikającą ze zwiększonego zapotrzebowania na obsługę kierowców autobusów informujemy, że mogą zdarzać się braki w regularnym kursowaniu na poszczególnych liniach. Powstała sytuacja nie jest całkowicie zależna od przewoźnika, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

W związku z utrudnieniami powstałymi z przyczyn wyżej określonych, przewoźnik zwraca się z prośbą o uwzględnienie sytuacji podczas planowania podróży komunikacją miejską. Zalecamy również stosowanie aplikacji mobilnych prezentujących ruch pojazdów w czasie rzeczywistym.
Powered by jakdojade.pl

Zakup autobusów Solaris Urbino 12 hydrogen


MPK Poznań – dzięki przyznaniu dofinansowania z programu Zielony Transport Publiczny finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zamierza kupić łącznie 25 autobusów napędzanych wodorem. Umowa podstawowa dotyczy 15 pojazdów, 10 kolejnych zostanie zakupionych w ramach prawa opcji. Wszystkie pojazdy będą miały standardową długość 12 metrów.

Zamówione przez MPK Poznań modele to Urbino 12 hydrogen. Każdy z pojazdów napędzany będzie wyłącznie energią pochodzącą z wodoru, przetwarzaną na prąd w ogniwie paliwowym. Urządzenie funkcjonuje jak mała elektrownia na pokładzie pojazdu, czerpiąc paliwo ze zbiorników na wodór umieszczonych na dachu. Reakcja chemiczna zachodząca w ogniwie jest niezwykle czysta, jedynymi produktami ubocznymi są bowiem woda i ciepło. Pojazd jest więc całkowicie bezemisyjny w miejscu użytkowania. Przy wszystkich zaletach napędu elektrycznego autobusy wodorowe charakteryzują się dużym zasięgiem na jednym tankowaniu i krótkim czasem napełniania zbiorników z wodorem. W praktyce autobus może pokonać minimum 350 km na pełnych zbiornikach, a proces ich napełniania w zależności od infrastruktury, zajmuje około 10 minut.

Pod kątem wyposażenia wnętrza pojazdy będą wykończone w wysokim standardzie, podobnym do innych zielono-żółtych autobusów we flocie MPK Poznań. Poznaniacy będą korzystać z efektywnej klimatyzacji oraz rozbudowanego systemu informacji pasażerskiej, a ich bezpieczeństwo zapewni monitoring. Dla wygody pasażerów MPK przewidziało ładowarki urządzeń mobilnych. Na pokładzie znajdzie się 31 miejsc siedzących, w tym 10 siedzeń o wysokiej dostępności, czyli dostępnych bez dodatkowych stopni. Urbino 12 hydrogen będą wyposażone w zatoczkę dla osób niepełnosprawnych i podróżnych z wózkami dziecięcymi.

Pierwsze autobusy wodorowe powinny dotrzeć do Poznania w drugim półroczu 2023 roku.

Zakup autobusów elektrycznych z napędem wodorowym możliwy jest dzięki uzyskaniu dofinansowania z Programu „Zielony Transport Publiczny”.

Zakup autobusów Solaris Urbino 12 hydrogen

Zakup autobusów Mercedes-Benz Conecto


MPK Poznań zakupiło 20 nowoczesnych pojazdów Mercedes-Benz Conecto G, które wyposażone będą podobnie jak pozostałe we flocie MPK Poznań. Niskopodłogowe, przystosowane do przewozu osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przestrzeń pasażerska będzie wyposażona w klimatyzację, monitoring oraz system informacji pasażerskiej, składający się z czytelnych, nowoczesnych tablic kierunkowych i wyświetlaczy w środku autobusu, systemu zapowiedzi głosowych i monitorów informacji publicznej. Wszystkie pojazdy mają dotrzeć najpóźniej z końcem lipca 2023 roku.

Dodatkowo w ramach dostawy autobusów przeszkoli także pracowników w zakresie ich obsługi (w szkoleniach wezmą udział kierowcy oraz służby techniczne Spółki). To szczególnie istotne z uwagi na to, że będą to pierwsze autobusy przegubowe firmy Mercedes-Benz we flocie MPK Poznań.

Zakup autobusów Mercedes-Benz Conecto

Zakup minibusów Mercus


Pięć minibusów, które kupiła spółka MPK Poznań to pojazdy Mercus (na bazie Mercedesa Sprintera). Każdy z nich może przewieźć 41 pasażerów, w tym 14 na miejscach siedzących. Pojazdy są – w świetle drugich drzwi – niskopodłogowe, są również wyposażone w rampę ułatwiającą korzystanie z przejazdu osobom z niepełnosprawnościami. Jak wszystkie nowe kupowane przez przedsiębiorstwo pojazdy, również minibusy są wyposażone w całopojazdową klimatyzację, monitoring oraz system informacji pasażerskiej.

Minibusy, zgodnie z dyspozycjami organizatora, czyli Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, są kierowane na trasy charakteryzujące się niedużą frekwencją i krótkim zasięgiem. Ich głównym zadaniem jest dowiezienie pasażerów do linii tramwajowych i autobusowych, ale także zapewnienie komunikacji w obrębie osiedla.

Zakup minibusów Mercus

Elektryfikacja wybranych linii autobusowych w Poznaniu


Projekt „Elektryfikacja wybranych linii autobusowych w Poznaniu” o numerze POIS.06.01.00-00-0065/19 jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

W ramach projektu zakupiono 37 autobusów niskopodłogowych z napędem elektrycznym, 31 sztuk 12-to metrowych oraz 6 sztuk 18-to metrowych. Wybudowano kolejne punkty ładowania autobusów (Górczyn, Sobieskiego, Kacza i Garbary).

Projekt realizowano na terenie Miasta Poznania w terminie do 30 kwietnia 2022 roku.

Główne cele projektu:

 • dostępność i spójność terytorialna regionu,
 • rozwój form przyjaznych dla środowiska,
 • zwiększenie konkurencyjności transportu zbiorowego,
 • zmniejszenie kosztów obsługi taboru,
 • zmniejszenie zanieczyszczeń komunikacyjnych, emisji CO₂ oraz zmniejszenie hałasu.

Wartość dotacji wyniosła: 86 585 669,94 zł
Całkowita wielkość projektu: 125 308 200,18 zł

Elektryfikacja wybranych linii autobusowych w Poznaniu

Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje


Dzięki udzielonemu dofinansowaniu Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. zakupiło 15 autobusów 18 metrowych z napędem elektrycznym. Projekt jest współrealizowany wraz z Miastem Poznań, które w jego ramach wybuduje zintegrowany węzeł przesiadkowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą transportową w obrębie Ronda Rataje.

Cel projektu:
Nadrzędnym celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Mieście Poznaniu, poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego

Dofinansowanie:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.3. „Wspieranie strategii nikoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałania 3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZiT dla MOF Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Wartość Projektu: 153 753 113,73 zł
Z czego na MPK Poznań przypada: 55 473 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 106 611 085,01 zł
Z czego na MPK Poznań przypada: 38 335 000,00 zł

Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje

Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego


Dzięki udzielonemu dofinansowaniu Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. zakupiło 10 tramwajów dwukierunkowych Moderus Beta oraz 50 tramwajów całkowicie niskopodłogowych Moderus Gamma wraz z pakietem narzędzi i wyposażenia dla tych pojazdów.

Planowane efekty:
• poprawa efektywności transportu publicznego
• poprawa stanu środowiska naturalnego
• poprawa komfortu pasażerów
• zwiększenie bezpieczeństwa podróżowania

Okres realizacji projektu: 29.03.2016 – 31.03.2020

Dofinansowanie: Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014– 2020, Działanie 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Kwota nakładów całkowitych: 450 303 000,00 zł
Dofinansowanie: 50 000 000,00 zł

Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego

Poprawa efektywności transportu publicznego i usprawnienie integracji różnych form transportu miejskiego w Poznaniu i gminie Suchy Las


Dzięki udzielonemu dofinansowaniu Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

 • zakupi m.in. 20 tramwajów niskopodłogowych,
 • przeprowadzi modernizację układu 6 zwrotnic w zajezdni tramwajowej przy ul. Głogowskiej wraz z wdrożeniem systemu automatycznego zarządzania ich sterowaniem. W ramach projektu uruchomiony zostanie również system wizualny i łączności, który usprawni logistykę tramwajów w trakcie wjazdu na zajezdnię.
 • Ponadto, na trasie PST powstanie 19 tablic informacji pasażerskiej oraz 2 na dworcu na os. Sobieskiego. Przystanki trasy PST (Słowiańska, al. Solidarności, Kurpińskiego, Szymanowskiego) wyposażone zostaną w stojaki dla rowerów oraz tablice informacji pasażerskiej.
 • Dodatkowo w ramach projektu powstanie ścieżka rowerowa na trasie Biedrusko – Radojewo o długości 1,67 km łącząca istniejącą infrastrukturę rowerową z przystankiem autobusowym w Radojewie obsługiwanym przez transport aglomeracyjny.

Planowane efekty:

 • poprawa efektywności transportu publicznego i usprawnienie integracji różnych form transportu
 • poprawa stanu środowiska naturalnego
 • poprawa komfortu pasażerów
 • zwiększenie bezpieczeństwa podróżowania

Wartość projektu: 96 874 800,00 zł
Dofinansowanie: 67 202 105,00 zł

Poprawa efektywności transportu publicznego i usprawnienie integracji różnych form transportu miejskiego w Poznaniu i gminie Suchy Las