Menu główne

Zmień wersję językową na PL
Zmień wersję językową na DE
Zmień wersję językową na EN

Biuro Rzeczy Znalezionych MPK
Infolinia ZTM
Centrala Nadzoru Ruchu MPK

Wyszukiwarka

Sieci społecznościowe

Newsletter

Unia Europejska
Biuletyn Informacji Publicznej
UITP Member

Kapitał zakładowy i udziały w Spółce.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 3 lutego 2021 r. wynosi 446 651 500,00 zł (czterysta czterdzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 893 303 (osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzy) udziały o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział.

Właścicielem 100% udziałów jest Miasto Poznań.

MPK POZNAŃ Sp. z o. o. posiada 24 098 (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 złotych każdy, w wynoszącym 28 628 000,00 zł (dwadzieścia osiem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) kapitale zakładowym spółki MODERTRANS Poznań Sp. z o.o. Ww. spółka - zajmująca się głównie produkcją, modernizacją, projektowaniem, regeneracją oraz serwisem taboru tramwajowego - powstała 31 grudnia 2005 roku. Jej udziałowcem jest aktualnie, oprócz MPK POZNAŃ Sp. z o.o., także Miasto Poznań.

Zasady kształtowania wynagrodzeń w MODERTRANS Poznań Sp. z o. o.:


Wytworzył/odpowiada:
Adam Czarnowski
Ostatniej zmiany dokonał:
Adam Pelant - 5 lutego 2021
Data udostępnienia:
25 września 2009
Data wytworzenia:
25 września 2009
Drukuj