Zapraszamy na przejażdżkę Kolejką Parkową Maltanka codziennie od 10.00 do 19.00 co godzinę oraz w soboty, niedziele i święta co 30 minut.
Strona Główna » Struktura przedsiębiorstwa Spółki

Dla realizacji zadań składających się na przedmiot działalności, Spółka prowadzi przedsiębiorstwo.

Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa Spółki, zapewniającą jej prawidłowe funkcjonowanie uchwala Zarząd Spółki.

W strukturze organizacyjnej wyróżnia się trzy obszary funkcjonalne Członków Zarządu:

 1. obszar Prezesa Zarządu;
 2. obszar Wiceprezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych;
 3. obszar Wiceprezesa ds. Technicznych.
 1. W obszarze funkcjonalnym Prezesa Zarządu, Wojciecha Tulibackiego, utworzono dwa piony funkcjonalne:
  1. ds. przewozów – zarządzany przez Dyrektora ds. Przewozów, Janusza Szawłowskiego, w skład którego wchodzą następujące, podległe jemu jednostki organizacyjne:
   1. Dział Nadzoru Ruchu;
   2. Dział Inżynierii Ruchu;
   3. Wydział Przewozów Autobusowych;
   4. Wydział Przewozów Tramwajowych;
  2. ds. personalnych – zarządzany przez Dyrektora ds. Personalnych, Krystynę Myślińską, w skład którego wchodzą następujące, podległe jemu jednostki organizacyjne:
   1. Dział Obsługi Pracowników;
   2. Dział „Ośrodek Szkolenia Zawodowego”;
  3. oraz podległe bezpośrednio Prezesowi Zarządu: Biuro Organizacyjno-Prawne, Biuro Obsługi i Promocji Spółki, Stanowisko ds. Zarządzania Jakością, a także Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych.
 2. W obszarze funkcjonalnym Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, Jerzego Zalwowskiego, utworzono trzy piony funkcjonalne:
  1. Głównego Księgowego – zarządzany przez Elżbietę Szafranek-Szulda, w skład którego wchodzą następujące, podległe jemu jednostki organizacyjne:
   1. Dział Księgowości Głównej;
   2. Dział Księgowości Materiałowo-Majątkowej i Kosztów;
   3. Dział Inwentaryzacji;
  2. ds. kontrolingu i planowania, w skład którego wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
   1. Dział Kontrolingu;
   2. Dział Finansowy;
  3. ds. logistyki, zarządzany przez Dyrektora ds. Logistyki, Krzysztofa Konika, w skład którego wchodzą następujące, podległe jemu jednostki organizacyjne:
   1. Dział Zamówień Publicznych;
   2. Dział Informatyki;
   3. Dział BHP
  4. oraz Zespół Stanowisk ds. Ochrony Środowiska, a także Zespół Stanowisk ds.. Zabezpieczenia Mienia i OC;
 3. W obszarze funkcjonalnym Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych, Marka Grzybowskiego, utworzono dwa piony funkcjonalne:
  1. ds. zaplecza technicznego, zarządzany przez Dyrektora ds. Zaplecza Technicznego, Krzysztofa Rachwalskiego, w skład którego wchodzą następujące, podległe jemu jednostki organizacyjne:
   1. Dział Techniki Autobusowej;
   2. Wydział Obsług Autobusów Warszawska;
   3. Wydział Obsług Autobusów Kacza;
   4. Dział Techniki Tramwajowej;
   5. Wydział Obsług Tramwajów Głogowska;
   6. Wydział Obsług Tramwajów Franowo;
   7. Wydział Obsług Tramwajów Forteczna;
  2. ds. infrastruktury, zarządzany przez Dyrektora ds. Infrastruktury, Adama Majchrzyckiego, w skład którego wchodzą następujące, podległe jemu jednostki organizacyjne:
   1. Wydział Utrzymania Infrastruktury;
   2. Wydział Sieci i Stacji;
   3. Wydział Torów i Dróg;
   4. Dział Nieruchomości i Inwestycji
  3. oraz podległe bezpośrednio Wiceprezesowi Zarządu ds. Technicznych: Dział Planowania i Zaopatrzenia Materiałowego Zaplecza Technicznego tudzież Dział Zakładowej Służby Ratowniczej.

Wytworzył/odpowiada:
Adam Czarnowski
Ostatniej zmiany dokonał:
Maciej Szkudlarek - 4 maja 2020
Data udostępnienia:
15 września 2009
Data wytworzenia:
15 września 2009
Drukuj