Strona Główna » Struktura przedsiębiorstwa Spółki
UWAGA!

Witryna może nie wyświetlać się poprawnie ze względu na trwające prace modernizacyjne!
Uprzejmie przepraszamy za utrudnienia.
Dla realizacji zadań składających się na przedmiot działalności, Spółka prowadzi przedsiębiorstwo.
Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa Spółki, zapewniającą jej prawidłowe funkcjonowanie uchwala Zarząd Spółki.
W strukturze organizacyjnej wyróżnia się trzy obszary funkcjonalne Członków Zarządu:
1)    obszar Prezesa Zarządu;
2)    obszar Wiceprezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych;
3)    obszar Wiceprezesa ds. Technicznych.

I.    W obszarze funkcjonalnym Prezesa Zarządu, Wojciecha Tulibackiego, utworzono dwa piony funkcjonalne:
1)    ds. przewozów – zarządzany przez Dyrektora ds. Przewozów, Janusza Szawłowskiego,  w skład którego wchodzą następujące, podległe jemu jednostki organizacyjne:
a)    Dział Nadzoru Ruchu;
b)    Dział Inżynierii Ruchu;
c)    Wydział Przewozów Autobusowych;
d)    Wydział Przewozów Tramwajowych;
2)    ds. personalnych – zarządzany przez Dyrektora ds. Personalnych, Krystynę Myślińską, w skład którego wchodzą następujące, podległe jemu jednostki organizacyjne:
a)    Dział Obsługi Pracowników;
b)    Dział „Ośrodek Szkolenia Zawodowego”
oraz podległe bezpośrednio Prezesowi Zarządu: Biuro Organizacyjno-Prawne, Biuro Obsługi i Promocji Spółki, Stanowisko ds. Zarządzania Jakością, a także Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych.

II.    W obszarze funkcjonalnym Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, Jerzego Zalwowskiego, utworzono trzy piony funkcjonalne:
1)    Głównego Księgowego – zarządzany przez Elżbietę Szafranek-Szulda, w skład którego wchodzą następujące, podległe jemu jednostki organizacyjne:
a)    Dział Księgowości Głównej;
b)    Dział Księgowości Materiałowo-Majątkowej i Kosztów;
c)    Dział Inwentaryzacji;
2)    ds. kontrolingu i planowania, w skład którego wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
a)    Dział Kontrolingu;
b)    Dział Finansowy;
3)    ds. logistyki, zarządzany przez Dyrektora ds. Logistyki, Krzysztofa Konika, w skład którego wchodzą następujące, podległe jemu jednostki organizacyjne:
a)    Dział Zamówień Publicznych;
b)    Dział Informatyki;
c)    Dział BHP
oraz Zespół Stanowisk ds. Ochrony Środowiska, a także Zespół Stanowisk ds.. Zabezpieczenia Mienia i OC;

III.    W obszarze funkcjonalnym Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych, Marka Grzybowskiego, utworzono dwa piony funkcjonalne:
1)    ds. zaplecza technicznego, zarządzany przez Dyrektora ds. Zaplecza Technicznego, Krzysztofa Rachwalskiego, w skład którego wchodzą następujące, podległe jemu jednostki organizacyjne:
a)    Dział Techniki Autobusowej;
b)    Wydział Obsług Autobusów Warszawska;
c)    Wydział Obsług Autobusów Kacza;
d)    Dział Techniki Tramwajowej;
e)    Wydział Obsług Tramwajów Głogowska;
f)    Wydział Obsług Tramwajów Franowo;
g)    Wydział Obsług Tramwajów Forteczna;
2)    ds. infrastruktury, zarządzany przez Dyrektora ds. Infrastruktury, Adama Majchrzyckiego, w skład którego wchodzą następujące, podległe jemu jednostki organizacyjne:
a)    Wydział Utrzymania Infrastruktury;
b)    Wydział Sieci i Stacji;
c)    Wydział Torów i Dróg;
d)    Dział Nieruchomości i Inwestycji
oraz podległe bezpośrednio Wiceprezesowi Zarządu ds. Technicznych: Dział Planowania i Zaopatrzenia Materiałowego Zaplecza Technicznego tudzież Dział Zakładowej Służby Ratowniczej.
Wytworzył / odpowiada: Adam Czarnowski
Ostatniej zmiany dokonał: admin 2019-02-14 godz. 11:31
Data udostępnienia: 2009-09-15
Data wytworzenia: 2009-09-15
Drukuj