Zapraszamy na przejażdżkę Kolejką Parkową Maltanka codziennie od 10.00 do 19.00 co godzinę oraz w soboty, niedziele i święta co 30 minut.
Strona Główna » Forma prawna

Spółka powstała w dniu 28 czerwca 2000 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu” w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną z dniem 1 lipca 2000 r. do Rejestru Handlowego pod numerem RHB 13931.

Spółka działa pod nazwą „MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE w Poznaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” - w skrócie „MPK POZNAŃ Sp. z o.o.”.

MPK POZNAŃ Sp. z o.o. jest jednoosobową Spółką Gminy Miasta Poznania, której status prawny określa jej Akt założycielski, którego treść nadana została notarialnie w dniu 28 czerwca 2000 r.

Miasto Poznań jest jedynym właścicielem i 100% udziałowcem Spółki.

Z dniem 5 grudnia 2001 r. Spółka wpisana została przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000067030.

Siedzibą Spółki jest Miasto Poznań.

Adres Spółki: ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań.


Wytworzył/odpowiada:
Adam Czarnowski
Ostatniej zmiany dokonał:
Maciej Szkudlarek - 4 maja 2020
Data udostępnienia:
25 września 2009
Data wytworzenia:
25 września 2009
Drukuj