Logotyp MPK Poznań Sp. z o.o.
Autobus MAN Lion's City
Strona Główna / Biuletyn Informacji Publicznej / Struktura przedsiębiorstwa Spółki

Dla realizacji zadań składających się na przedmiot działalności, Spółka prowadzi przedsiębiorstwo.

Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa Spółki, zapewniającą jej prawidłowe funkcjonowanie uchwala Zarząd Spółki.

W strukturze organizacyjnej wyróżnia się cztery obszary funkcjonalne Członków Zarządu:

 1. obszar Prezesa Zarządu,
 2. obszar Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych,
 3. obszar Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych.
 1. W obszarze funkcjonalnym Prezesa Zarządu, Krzysztofa Dostatniego, utworzono jeden pion funkcjonalny: ds. personalnych – zarządzany przez Dyrektora ds. Personalnych w skład którego wchodzą następujące, podległe jemu jednostki organizacyjne:
  1. Dział Obsługi Pracowników,
  2. Dział „Ośrodek Szkolenia Zawodowego”.
  oraz podległe bezpośrednio Prezesowi Zarządu: Biuro Zarządu, Biuro Komunikacji Społecznej oraz Zespół Stanowisk ds. Zarządzania Jakością i Kontroli Wewnętrznej, Wydział Przewozów Autobusowych, Wydział Przewozów Tramwajowych, Dział Nadzoru Ruchu oraz Dział Inżynierii Ruchu.
 2. W obszarze funkcjonalnym Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, Jerzego Zalwowskiego, utworzono dwa piony funkcjonalne:
  1. ds. księgowości - zarządzany przez Głównego Księgowego, w skład którego wchodzą następujące, podległe jemu jednostki organizacyjne:
   1. Dział Księgowości Głównej,
   2. Dział Księgowości Materiałowo-Majątkowej i Kosztów,
   3. Dział Inwentaryzacji,
   4. Dział Finansowy,
  2. ds. logistyki - zarządzany przez Dyrektora ds. Logistyki, w skład którego wchodzą następujące, podległe jemu jednostki organizacyjne:
   1. Dział Zamówień Publicznych,
   2. Dział Informatyki,
   3. Dział BHP.
  3. oraz Zespół Stanowisk ds. Ochrony Środowiska, tudzież Zespół Stanowisk ds. Zabezpieczenia Mienia i OC, a także podległy bezpośrednio Wiceprezesowi Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych - Dział kontrolingu;
 3. W obszarze funkcjonalnym Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych, Marka Grzybowskiego, utworzono dwa piony funkcjonalne:
  1. ds. zaplecza technicznego - zarządzany przez Dyrektora ds. Zaplecza Technicznego, w skład którego wchodzą następujące, podległe jemu jednostki organizacyjne:
   1. Dział Techniki Autobusowej,
   2. Wydział Obsług Autobusów Warszawska,
   3. Wydział Obsług Autobusów Kacza,
   4. Dział Techniki Tramwajowe,
   5. Wydział Obsług Tramwajów Głogowska,
   6. Wydział Obsług Tramwajów Franowo,
   7. Wydział Obsług Tramwajów Forteczna,
   oraz Zespół Stanowisk ds. Zarządzania Systemem DMS.
  2. ds. infrastruktury - zarządzany przez Dyrektora ds. Infrastruktury, w skład którego wchodzą następujące, podległe jemu jednostki organizacyjne:
   1. Wydział Utrzymania Infrastruktury;
   2. Wydział Sieci i Stacji;
   3. Wydział Torów i Dróg;
   4. Dział Nieruchomości i Inwestycji
  oraz podległe bezpośrednio Wiceprezesowi Zarządu ds. Technicznych: Dział Planowania i Zaopatrzenia Materiałowego Zaplecza Technicznego tudzież Dział Zakładowej Służby Ratowniczej.

Wytworzył/odpowiada:
Adam Czarnowski
Ostatniej zmiany dokonał:
Maciej Szkudlarek - 28 lipca 2021
Data udostępnienia:
15 września 2009
Data wytworzenia:
15 września 2009
Drukuj