Menu główne

Zmień wersję językową na PL
Zmień wersję językową na DE
Zmień wersję językową na EN

Biuro Rzeczy Znalezionych MPK
Infolinia ZTM
Centrala Nadzoru Ruchu MPK

Wyszukiwarka

Sieci społecznościowe

Newsletter

Unia Europejska
Biuletyn Informacji Publicznej
UITP Member
Strona Główna / Biuletyn Informacji Publicznej / Przedmiot działalności

Przedmiot działalności jednostki dominującej stanowi:

 • PKD 29.31.Z - Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,
 • PKD 29.32.Z - Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
 • PKD 33.17.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
 • PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad,
 • PKD 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
 • PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 • PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,
 • PKD 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • PKD 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • PKD 47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
 • PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 • PKD 49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
 • PKD 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
 • PKD 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 • PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 • PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
 • PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów,
 • PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 • PKD 64.92.Z - Pozostałe formy,
 • PKD 64.92.Z - Pozostała finansowa działalność,
 • PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 • PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,
 • PKD 85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
 • PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,
  PKD 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • PKD 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Jednostka zależna:

Modertrans Poznań Spółka z o.o., z siedziba w Poznaniu, ul. Forteczna 2

Podstawowym przedmiotem prowadzonej przez Spółkę działalności jest:

 • konserwacja i naprawa:
  • pojazdów samochodowych (50.20.A),
  • taboru tramwajowego (35.20.B),
 • wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pojazdów bez wykonywania naprawy (74.30.Z),
 • produkcja:
  • części i akcesoriów oraz wyposażenia do pojazdów samochodowych (34.30.A),
  • wyspecjalizowanych części do taboru tramwajowego (35.20.A),
  • wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów (31.61.Z),
  • nadwozi dla pojazdów samochodowych oraz wyposażenia nadwozi pojazdów samochodowych (34.20.Z),
  • autobusów, trolejbusów i autokarów (34.10.C),
  • pojazdów tramwajowych z własnym napędem i bez własnego napędu oraz pojazdów do konserwacji i utrzymania trakcji (35.20.A),
  • przyczep i naczep, części przyczep i naczep oraz innych pojazdów bez napędu (34.20.Z),
  • pozostałego sprzętu transportowego, w tym pojazdów bez napędu mechanicznego (35.50.Z),
  • konstrukcji metalowych (28.11.B),
 • sprzedaż hurtowa:
  • części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (50.30.A),
  • wyspecjalizowanych części oraz akcesoriów do taboru tramwajowego (51.90.Z),
  • pojazdów samochodowych (50.10.A),
  • taboru tramwajowego oraz innego sprzętu transportowego (51.87.Z),
 • sprzedaż detaliczna:
  • części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (50.30.B),
  • pojazdów samochodowych (50.10.B),
 • transport drogowy towarów:
  • pojazdami specjalizowanymi (60.24.A),
  • pojazdami uniwersalnymi (60.24.B),
 • pozarozkładowy drogowy transport pasażerski (60.23.Z),
 • prowadzenie działalności usługowej w zakresie:
  • instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (31.10.B),
  • instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego (31.62.B),
  • badań i analiz technicznych, w tym badań wytrzymałościowych oraz pomiarów uszkodzeń (74.30.Z),
  • projektowania technologicznego oraz doradztwa technicznego dla transportu (74.20.A),
 • pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami.

Wytworzył/odpowiada:
Roman Rokicki
Ostatniej zmiany dokonał:
Maciej Szkudlarek - 4 maja 2020
Data udostępnienia:
15 września 2009
Data wytworzenia:
15 września 2009
Drukuj