Strona Główna » Władze Spółki
UWAGA!

Witryna może nie wyświetlać się poprawnie ze względu na trwające prace modernizacyjne!
Uprzejmie przepraszamy za utrudnienia.
Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje

1. Organami Spółki są:
1) Zgromadzenie Wspólników,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarząd Spółki.

2. Funkcje Zgromadzenia Wspólników sprawuje Prezydent Miasta Poznania.

3. Od 28 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza liczy pięciu członków (powoływanych na wspólną, trzyletnią kadencję), z których trzech powołanych zostało przez Zgromadzenie Wspólników, a dwóch - przez pracowników Spółki.
W skład Rady Nadzorczej jw. wchodzą:
1. Henryk Kuligowski - Przewodniczący.
2. Arkadiusz Stasica.
3. Joanna Żurawska.
4. Andrzej Staniszewski.
5. Jarosław Garstecki.

4. W skład trzyosobowego Zarządu Spółki wchodzą:
1) Prezes Zarządu – Wojciech TULIBACKI,
2) Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych – Marek GRZYBOWSKI,
3) Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych – Jerzy ZALWOWSKI.

5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki samodzielnie lub łącznie dwaj członkowie Zarządu Spółki lub Członek Zarządu Spółki wraz z Prokurentem.

6. Kompetencje organów Spółki określa Kodeks spółek handlowych i Akt założycielski Spółki.Wytworzył / odpowiada: Adam Czarnowski
Ostatniej zmiany dokonał: admin 2019-07-15 godz. 08:24
Data udostępnienia: 2009-09-15
Data wytworzenia: 2009-09-15
Drukuj