[ Wróć ]

Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje

 1. Organami Spółki są:
  1. Zgromadzenie Współników,
  2. Rada Nadzorcza,
  3. Zarząd Spółki.
 2. Funkcje Zgromadzenia Współników sprawuje Prezydent Miasta Poznania.
 3. Od 28 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza liczy pięciu członków (powoływanych na wspólną, trzyletnią kadencję), z których trzech powołanych zostało przez Zgromadzenie Wspólników, a dwóch - przez pracowników Spółki.
  W skład Rady Nadzorczej jw. wchodzą:
  1. Henryk Kuligowski - Przewodniczący,
  2. Arkadiusz Stasica,
  3. Joanna Żurawska,
  4. Andrzej Staniszewski,
  5. Jarosław Garstecki.
 4. W skład trzyosobowego Zarządu Spółki wchodzą:
  1. Wojciech Tulibacki - Prezes Zarządu,
  2. Marek Grzybowski - Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych,
  3. Jerzy Zalwowski - Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych.
 5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki samodzielnie lub łącznie dwaj członkowie Zarządu Spółki lub Członek Zarządu Spółki wraz z Prokurentem.
 6. Kompetencje organów Spółki określa Kodeks spółek handlowych i Akt założycielski Spółki.

Wytworzył/odpowiada:
Adam Czarnowski
Ostatniej zmiany dokonał:
Maciej Szkudlarek - 4 maja 2020
Data udostępnienia:
15 września 2009
Data wytworzenia:
15 września 2009
Drukuj
[ Wróć ]