Linie turystyczne
W związku z trwającymi remontami, koniecznością uruchamiania dodatkowych linii oraz trudną sytuacją kadrową wynikającą ze zwiększonego zapotrzebowania na obsługę kierowców autobusów informujemy, że mogą zdarzać się braki w regularnym kursowaniu na poszczególnych liniach. Powstała sytuacja nie jest całkowicie zależna od przewoźnika, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

W związku z utrudnieniami powstałymi z przyczyn wyżej określonych, przewoźnik zwraca się z prośbą o uwzględnienie sytuacji podczas planowania podróży komunikacją miejską. Zalecamy również stosowanie aplikacji mobilnych prezentujących ruch pojazdów w czasie rzeczywistym.
Powered by jakdojade.pl

Krzysztof Dostatni w Radzie Nadzorczej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej

05.07.2024

Prezes Zarządu MPK Poznań, Krzysztof Dostatni, został członkiem Rady Nadzorczej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. To wyraz uznania dla pracy Krzysztofa Dostatniego oraz dla roli poznańskiego przewoźnika w Izbie, której celem jest reprezentowanie i ochrona jej członków w zakresie prowadzonej przez nich działalności.

7 czerwca 2024 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej w Warszawie. Podczas tego zebrania podjęto istotną uchwałę dotyczącą powołania członków Rady Nadzorczej na nadchodzącą kadencję obejmującą lata 2024-2027.

Na mocy Uchwały, Walne Zgromadzenie Członków zdecydowało o powołaniu Krzysztofa Dostatniego – Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu Spółka z o.o. na członka Rady Nadzorczej.

Uchwała została podjęta na podstawie obowiązujących przepisów Statutu Izby, które określają procedurę powoływania członków Rady Nadzorczej.

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej jest kluczowym krokiem w kierunku dalszego rozwoju i skutecznego zarządzania Izbą Gospodarczą Komunikacji Miejskiej. Nowa kadencja oznacza kontynuację wysiłków na rzecz poprawy jakości usług komunikacyjnych oraz realizacji strategii rozwoju miejskiej infrastruktury transportowej.


Pozostałe aktualności


Linie turystyczne: w niedzielę na trasę linii H wyjedzie wagon silnikowy Typu I

25.07.2024
Historyczny tramwaj przy kamienicy
W weekend na ulicach Poznania znów pojawią się historyczne tramwaje i autobusy: będzie można wybrać się na przejażdżkę liniami turystycznymi 0, 20, 100 i 102, a w niedzielę uruchomiona zostanie rów...

Od piątku (26 lipca br.) zmiana organizacji ruchu w rejonie ronda Starołęka

25.07.2024
Nowe torowisko układane na rondzie
W związku z postępem prac przy wymianie torowiska na rondzie Starołęka od piątku (26 lipca br.) zmieni się organizacja ruchu drogowego w tym rejonie. Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności i st...

Forteczna-Starołęcka: od poniedziałku 22 lipca br. przywrócony zostanie ruch samoc...

19.07.2024
Tramwaj linii 93
Prace na przejeździe tramwajowym przy pętli Starołęka PKM zmierzają ku końcowi. W związku z tym, od poniedziałku, 22 lipca br., otwarty dla ruchu samochodowego zostanie przejazd z ulicy Fortecznej ...