Logotyp MPK Poznań Sp. z o.o.
Kolejka Parkowa Maltanka
Strona Główna / O MPK / Zarząd
Prezes Zarządu - Krzysztof Dostatni

Prezes Zarządu MPK Poznań Sp. z o.o.

Krzysztof Dostatni

Komunikacją miejską pasjonuje się od najmłodszych lat (związany jest z Klubem Miłośników Pojazdów Szynowych), a w spółce MPK Poznań pracuje od 2001 roku.

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i edukację kontynuował później na studiach podyplomowych Miejski Transport Zbiorowy na Politechnice Krakowskiej.

Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej pracując początkowo w dziale Inżynierii Ruchu, a następnie (od 2009 roku) w Nadzorze Ruchu, którego został kierownikiem. W maju 2020 roku Rada Nadzorcza powołała go na stanowisko członka Zarządu ds. operacyjnych MPK Poznań gdzie odpowiadał za sprawną pracę całego pionu mającego bezpośredni wpływ na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Rok później - 26 kwietnia 2021 został powołany przez Radę Nadzorczą na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu. Nową funkcję objął od lipca 2021 r.

Posiada uprawnienia do prowadzenia tramwaju i to jest – jak mówi – jego pasja i hobby.

Jest żonaty, ma syna.


Wiceprezes Zarządu - Marek Grzybowski

Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

Marek Grzybowski

Motoryzacją i transportem drogowym interesował się od najmłodszych lat, dzieląc pasje swojego ojca, który prowadził małą firmę przewozową. W obliczu takich zainteresowań nie było wątpliwości, że kierunkiem jego studiów będzie Transport Drogowy na Politechnice Poznańskiej, na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów. Podyplomowe studium menedżerskie w Wyższej Szkole Bankowej było dalszym uzupełnieniem jego studiów.

Pierwszą pracę w życiu podjął w 2000 roku, w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu na stanowisku inspektora w dziale technicznym. Już po dwóch latach został mistrzem zmianowym w zajezdni autobusowej przy ul. Kaczej, a po czterech znalazł się w kadrze kierowniczej.

Kierownikiem działu technicznego był następne 4 lata, by w 2008 roku awansować na zastępcę kierownika Wydziału Autobusowego A-3.

W 2013 stanął do konkursu na członka Zarządu MPK Poznań Sp. z o.o. i dyrektora technicznego, i ten konkurs wygrał. Nową funkcję objął 29 czerwca 2013 roku.

Wolne chwile najchętniej spędza z bliskimi w kontakcie z naturą, z żoną i dwójką synów.


Wiceprezes Zarządu - Jerzy Zalwowski

Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

Jerzy Zalwowski

Posiada duże doświadczenie zawodowe w obszarze finansów – jako biegły rewident, audytor wewnętrzny i kontroler finansowy. Teoretyczne podwaliny dały mu studia na Wydziale Zarządzania poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego.

Już jako praktykujący absolwent ówczesnej Akademii Ekonomicznej uzyskał certyfikaty i uprawnienia poszerzające jego wiedzę i potwierdzające pozyskane doświadczenie.

Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku w ESSO Polska Sp. z o.o., dynamicznie rozwijającej się firmie w sektorze paliwowym. Doświadczenie zdobywał w firmie audytorsko-doradczej BDO Polska Sp. z o.o., w której przeszedł ścieżkę zawodową do stanowiska Kierownika Audytu (Audit Manager). Następnie pracował w branży farmaceutycznej gdzie kierował działem audytu wewnętrznego.

Dalsze doświadczenia zawodowe i menedżerskie zbierał na stanowiskach kierowniczych również w obszarze controllingu. W 2007 roku został wiceprezesem Zarządu w Audyt i Rachunkowość UZR-CBR Sp. z o.o. która zajmuje się audytem i doradztwem finansowym.

W sierpniu 2011 r. został zatrudniony w MPK Poznań Sp. z o.o. jako zastępca dyrektora naczelnego ds. finansowych – główny księgowy.

W czerwcu 2013 roku okazał się najlepszym kandydatem na stanowisko członka Zarządu MPK Poznań Sp. z o.o. – Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego. Tę funkcję sprawuje począwszy od 29 czerwca 2013 roku.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci: córkę i syna. Czas wolny, którego mu ciągle brakuje, najchętniej spędza z rodziną. Interesuje się futbolem jako kibic Lecha Poznań i FC Barcelony.


Dyrektor ds. Infrastruktury
Artur Majer
Dyrektor ds. Personalnych
Agnieszka Romel-Mróz
Dyrektor ds. Logistyki
Krzysztof Konik
Dyrektor ds. Zaplecza Technicznego
Krzysztof Rachwalski
Główna Księgowa
Katarzyna Jarota-Osses