Zmień wersję językową na PL
Zmień wersję językową na DE
Zmień wersję językową na EN

Biuro Rzeczy Znalezionych MPK
Infolinia ZTM
Centrala Nadzoru Ruchu MPK

Wyszukiwarka

Sieci społecznościowe

Newsletter

Unia Europejska
Biuletyn Informacji Publicznej
UITP Member
FAQ
Osoby zainteresowane ofertami pracy MPK Poznań Sp. z o.o. w pierwszej kolejności powinny przesłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
swoją aplikację zawierającą:

- CV i list motywacyjny na określone stanowisko,
- kserokopie: świadectw pracy, świadectwa szkolnego
- kserokopie posiadanych uprawnień (np. prawo jazdy kat. D, uprawnienia do kierowania tramwajem lub inne - w zalezności od stanowiska, którym jest się zainteresowanym)

Dokumenty można także dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Pracowników, lub przesłać je pocztą tradycyjną: ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań.

Jeśli doświadczenie zawodowe, wykształcenie oraz posiadane umiejętności, zawarte w dokumentach aplikacyjnych kandydata, są zgodne z wymaganiami określonymi w realizowanych przez Spółkę procesach rekrutacyjnych, pracownicy naszego działu personalnego kontaktują się z wybranymi kandydatami w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Jeśli w chwili nadesłania zgłoszenia Spółka nie prowadzi procesów rekrutacyjnych, dane kandydatów zamieszczane sa w bazie danych Spółki. Dane wprowadzane są do bazy po wyrażeniu na to zgody przez kandydata. 

Więcej informacji mozna uzyskać pod nr telefonów:
Biuro Obsługi Pracowników
- tel. 61 839 6162, 61 839 6165
 
Wiek nie stanowi kryterium doboru osób na stanowiska pracy w Spółce. W prowadzonych przez nas rekrutacjach bierzemy pod uwagę przede wszystkim kwalifikacje kandydatów oraz przebieg dotychczasowego doświadczenia zawodowego.
Wymogi formalne na stanowiskach kierowca autobusu / motorniczy to: 
- ukończone 21 lat
- niekaralność
- posiadanie: prawa jazdy kat. D / uprawnienia do kierowania tramwajem
- zdolność lekarska i psychologiczna do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy autobusu / motorniczego

 
Uprawnienia takie można uzyskać na kursach organizowanych przez nasz Ośrodek Szkolenia Zawodowego, przy ul. Forteczne 2.
Aby dostać się na taki kurs należy złożyć w Biurze Obsługi Pracowników swoją aplikację zawierająca wymagane przez nas dokumenty i przejść tradycyjny proces rekrutacyjny. Szkolenia organizowane są z gwarancją zatrudnienia na dogodnych warunkach finansowych.
 
Tak.
Podejmując decyzję o zatrudnieniu kandydata kierujemy się przede wszystkim jego doświadczeniem i spełnieniem wymogów formalnych do pracy na danym stanowisku, a nie miejscem zamieszkania. Jednakże to Kandydat musi wiedzieć, czy będzie miał możliwość dojazdu do pracy na czas.
 
Chcąc podjąć pracę jako motorniczy musi Pan wcześniej ukończyć kurs dający uprawnienia do kierowania tramwajem. Aplikacje kandydatów zainteresowanych ukończeniem kursu rozpatrujemy według kolejności zgłoszeń. Jeśli jest Pan zainteresowany proszę  przesłać dokumenty (CV i list motywacyjny wraz z kserokopią świadectw pracy i świadectwa szkolnego) do Działu Spraw Osobowych, ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań lub na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 
Jeśli nie prowadzimy akurat procesów rekrutacyjnych, w których chciałby/mógłby Pan/i wziąć udział może nam Pan/i przesłać swoje dokumenty aplikacyjne w celu zamieszczenia ich w naszej bazie danych kandydatów.
Wymagane dokumenty:
- CV i list motywacyjny wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
- potwierdzenie (skan/ksero) posiadania uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku na jakie się aplikuje (np. prawo jazdy)

Dokumenty należy przesłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.