Zapraszamy na przejażdżkę Kolejką Parkową Maltanka codziennie od 10.00 do 19.00 co godzinę oraz w soboty, niedziele i święta co 30 minut.
Strona Główna » O MPK » Tabor » Tramwaje wycofane z eksploatacji » Szczeciniak mały - silnikowy
szczeciniakPonieważ w 1945 roku brakowało w Poznaniu sprawnego taboru tramwajowego w latach 1945 - 46 zakupiono w Szczecinie między innymi 8 zdewastowanych podczas działań wojennych używanych tramwajów silnikowych z wejściami na końcach. Były to: wagon typu Dessau z 1925 roku oznaczony w obu miastach numerem 1, oraz bliźniacze typu Bremen z lat 1926 - 27 (w Szczecinie wagony oznaczone były numerami 138, 147, 148, 149, 152, 157 i 159, w Poznaniu nadano im numery 2 - 8). Wagony 7 i 8 różniły się od pozostałych wielkością. W latach 60-tych wycofano je z ruchu pasażerskiego, przekazując część z nich do taboru gospodarczego.