Logotyp MPK Poznań Sp. z o.o.
Kolejka Parkowa Maltanka
Strona Główna / O MPK / Inwestycje / Infrastruktura / UE / Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje
elektrykiDzięki udzielonemu dofinansowaniu Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. zakupiło 15 autobusów 18 metrowych z napędem elektrycznym. Projekt jest współrealizowany wraz z Miastem Poznań, które w jego ramach wybuduje zintegrowany węzeł przesiadkowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą transportową w obrębie Ronda Rataje.

Cel projektu:
Nadrzędnym celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Mieście Poznaniu, poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego


Dofinansowanie:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 "Energia" Działania 3.3. "Wspieranie strategii nikoemisyjnych w tym mobilność miejska" Poddziałania 3.3.3. "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZiT dla MOF Poznania" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Wartość Projektu:
153 753 113,73 zł
Z czego na MPK Poznań przypada:
55 473 000,00 zł
Wartość dofinansowania:
106 611 085,01 zł
Z czego na MPK Poznań przypada:
38 335 000,00 zł

wrpo3