Zmień wersję językową na PL
Zmień wersję językową na DE
Zmień wersję językową na EN

Biuro Rzeczy Znalezionych MPK
Infolinia ZTM
Centrala Nadzoru Ruchu MPK

Wyszukiwarka

Sieci społecznościowe

Newsletter

Unia Europejska
Biuletyn Informacji Publicznej
UITP Member
Strona Główna / O MPK / Ekologia / Ekologia
emisja-spalin01-m emisja-spalin02-m

Przedsiębiorstwo o tak dużej skali jak MPK Poznań Sp. z o.o. ma niewątpliwie duży wpływ na otoczenie wokół nas. Aby ograniczyć negatywne oddziaływania na środowisko naturalne wynikające z eksploatacji zajezdni i stałych obiektów w różnych miejscach miasta oraz z eksploatacji taboru komunikacyjnego, Spółka realizuje szereg działań w ramach ochrony środowiska.

ochrona-srodowiska-mDążąc do ochrony powietrza sukcesywnie kontynuujemy zmniejszanie ilości zanieczyszczeń komunikacyjnych wprowadzanych do powietrza, przez:

- eksploatację autobusów spełniających normę EURO 6,

- ochronę stref zieleni - zamiennie za zniszczoną przeprowadzamy nasadzanie drzew i krzewów,

- realizację program PGO – odbioru, segregacji i utylizacji odpadów przez firmy posiadające koncesje, przy jednoczesnej weryfikacja cen tych usług w celu obniżenia kosztów,

- mycie taboru w nowoczesnych myjniach z zamkniętym obiegiem wody i oczyszczaniem ścieków,

- monitoring ścieków ze wszystkich obiektów MPK Poznań Sp. z o.o. oraz środowiska gruntowo-wodnego w rejonie stacji paliw, pod kątem zawartości substancji niebezpiecznych.

hybryda-mJednym z priorytetów w naszych działaniach ekologicznych jest ochrona przed hałasem komunikacyjnym. Aby obniżyć jego poziom przeprowadzamy modernizację taboru tramwajowego (głównie wózków i przetwornic) oraz torowisk tramwajowych. Dzięki temu poziom hałasu spadł o ok. 3dB. Stosujemy smarowanie obręczy w nowoczesnych tramwajach (Tatra, Combino) i smarowanie szyn w niektórych punktach miasta.

Nie należy zapominać, że Spółka posiada dla wszystkich zajezdni decyzje wymagane Ustawą o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza, na wytwarzanie odpadów oraz pozwolenie wodnoprawne (dla ścieków mogących zawierać substancje niebezpieczne).