Zmień wersję językową na PL
Zmień wersję językową na DE
Zmień wersję językową na EN

Biuro Rzeczy Znalezionych MPK
Infolinia ZTM
Centrala Nadzoru Ruchu MPK

Wyszukiwarka

Sieci społecznościowe

Newsletter

Unia Europejska
Biuletyn Informacji Publicznej
UITP Member
Strona Główna / O MPK / Działają przy MPK / Klub Honorowych Dawców Krwi przy MPK Poznań
Klub Honorowych Dawców Krwi przy MPK Poznań

Powstał w 1971 r. Podstawowa działalność to pozyskiwanie krwi i nowych krwiodawców. Krew pozyskana przez klub przekazywana jest na potrzeby pracowników naszej firmy, ich rodzin oraz wszystkich dzieci przebywających w szpitalach. Klub prowadzi działalność charytatywną na rzecz dzieci i osób chorych oraz osób o bardzo niskim statusie materialnym.

Siedziba: zajezdnia MPK przy ul. Fortecznej 2, 61-362 Poznań, tel. (61) 839-69-77.

Więcej…

Poniżej przedstawiamy terminy akcji poboru krwi na zajezdni tramwajowej Głogowska na 2021 rok:

 • 8-9.01
 • 12-13.03
 • 7-8.05
 • 2-3.07
 • 27-28.08
 • 22-23.10
Więcej…

Czemu służy przeszczep szpiku?

Przeszczep komórek macierzystych krwi obwodowej lub szpiku (jako ich źródła) jest jedną z metod leczenia chorób nowotworowych, a najskuteczniejszą w przypadku leczenia białaczek i anemii aplastycznej (niedokrwistości na tle nieprawidłowej funkcji szpiku).

Jak zostać potencjalnym dawcą szpiku?

Potencjalny dawca szpiku to osoba, która jest kandydatem na dawcę szpiku lub komórek macierzystych czyli spełnia warunki wpisu do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku prowadzonego przez "POLTRANSPLANT".

Dawcą szpiku lub komórek macierzystych może zostać każda zdrowa osoba pomiędzy 18 a 45 rokiem życia.

Procedura kwalifikacji nie jest skomplikowana, trwa około 15-20 miniut:
 1. Aby zostać potencjalnym dawcą szpiku należy: wypełnić "Kartę ewidencyjną" oraz "Kwestionariusz dla krwiodawców".
 2. Po wypełnieniu formularzy zgłosić się na badanie lekarskie.
 3. Po zakwalifikowaniu przez lekarza pobiera się ok. 10 ml krwi żylnej na badanie antygenów zgodności tkankowej (układu HLA).
 4. Wynik badania i dane osobowe zostają zapisane w bazie kandydatów na dawcę szpiku kostnego POLTRANSPLANTU.
 5. Potencjalny dawca szpiku otrzyma zawiadomienie o wpisie do rejestru po około 2-3 miesiącach od pobrania krwi na badanie.

Podstawowe kryteria uniemożliwiające przystąpienie do Rejestru:

 • zakażenie wirusem HIV (lub przynależność do grupy podwyższonego ryzyka zakażenia tym wirusem)
 • zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B lub C
 • choroby weneryczne
 • aktywna gruźlica w okresie minionych 5 lat
 • cukrzyca jeśli wymaga podawania leków p/ cukrzycowych
 • aktywna astma wymagająca podawania leków (jeśli kandydat nie miał napadu astmy przez ostatnie 5 lat i nie pobiera leków to może być zakwalifikowany)
 • przebyty zawał serca, zabiegi naczyniowe na sercu (pomostowanie) i inne schorzenia wymagające ciągłego podawania leków (wypadanie płatka zastawki dwudzielnej), zaburzenia rytmu nie wymagające leczenia są akceptowalne
 • epilepsja
 • nadciśnienie - jeżeli jest utrzymywane na prawidłowym poziomie przez leki to kandydat może być zaakceptowany
 • stosowanie leków hormonalnych z wyjątkiem leków antykoncepcyjnych
 • ciąża i laktacja bezwzględnie dyskwalifikuje dawcę (czasowo)
 • łuszczyca

W przypadku zgodności genetycznej dawcy i biorcy pobiera się:

 • komórki macierzyste z krwi obwodowej przy użyciu urządzenia o nazwie separator. Można je wykonywać ambulatoryjnie, trwa ono 3-4 godzin.
 • szpik jako źródło komórek macierzystych - w znieczuleniu ogólnym poprzez nakłucia talerzy biodrowych. Pobieranie szpiku łącznie ze znieczuleniem trwa zwykle 60-90 minut.

Dawca przyjmowany jest na oddział rano w dniu pobrania szpiku i opuszcza szpital dzień po pobraniu szpiku.

U dawcy pełna regeneracja szpiku lub komórek macierzystych następuje w ciągu 2-3 tygodni.

Szanse chorego na znalezienie zgodnego dawcy szpiku

Dawcę rodzinnego zgodnego genetycznie może mieć zaledwie 25-30% potrzebujących chorych. Dla chorych nie mających zgodnego dawcy rodzinnego dużą szansą na przeprowadzenie tego zabiegu jest znalezienie niespokrewnionego zgodnego genetycznie dawcy. Prawdopodobieństwo znalezienia zgodnego niespokrewnionego dawcy jest tym większe im większy jest rejestr dawców.

Prawdopodobieństwo zostania rzeczywistym dawcą po zarejestrowaniu się jako potencjalny wynosi: ok. 13 osób na 10 000 potencjalnych dawców.

>Czy jest możliwa zmiana decyzji? - Tak. Jeśli zaistnieją powody uniemożliwiające rzeczywiste oddanie szpiku lub komórek macierzystych w każdej chwili można swoją decyzję odwołać.

Ilość dawców szpiku w rejestrach:

Kraj Zarejestrowanych Ludność
Niemcy ok. 3,3 mln 82,2 mln
Wielka Brytania ok. 0,7 mln 59,1 mln
Włochy ok. 0,3 mln 56,6 mln
Czechy ok. 0,05 mln 10,2 mln
Polska ok. 0,04 mln 38,8 mln

Osoby zainteresowane przyjmujemy w:

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu - ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań

Stałe miejsca przyjęć:

RCK i K ul. Marcelińska 44 , Poznań
 • Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00, a także w drugą i czwartą sobotę miesiąca od godz. 7.30-11.00.
 • Prosimy o zgłoszenie się w Rejestracji Działu Krwiodawców (wejście dla krwiodawców). Informacji udziela Dział Krwiodawców: 061 8863 354
 • Oddziały Terenowe RCK i K Poznań w Wielkopolsce

  Mobilne miejsca przyjęć:

  Aktualnych informacji o miejscu i czasie przyjęć udziela Dział Marketingu i Sprawozdawczości 061 8863 349 lub 061 8863 350

  Więcej…