Zmień wersję językową na PL
Zmień wersję językową na DE
Zmień wersję językową na EN

Biuro Rzeczy Znalezionych MPK
Infolinia ZTM
Centrala Nadzoru Ruchu MPK

Wyszukiwarka

Sieci społecznościowe

Newsletter

Aplikacja myMPK

Pobierz aplikację myMPK ze sklepu App Store
Pobierz aplikację myMPK ze sklepu Google Play
Unia Europejska
Biuletyn Informacji Publicznej
UITP Member
Strona Główna / Kontakt / FAQ / Komunikacja
Komunikacja
Obowiązujący w autobusach i tramwajach zakaz palenia tytuniu obejmuje także zakaz używania papierosów elektronicznych (tzw. e-papierosów).
Więcej…
Nie wszystkie sytuacje w ruchu drogowym są możliwe do przewidzenia. Ponieważ korki nie mają charakteru stałego, zarówno w odniesieniu do miejsca, jak i czasu ich występowania, niemożliwe jest uwzględnienie tego faktu w stałym rozkładzie jazdy.
Więcej…
Po podjechaniu do sygnalizacji sygnał z tramwaju uruchamia proces załączenia zielonego światła dla tramwaju, a po jego uzyskaniu tramwaj musi niezwłocznie przejechać przez skrzyżowanie. Otwieranie drzwi i wchodzenie pasażerów do tramwaju w momencie oczekiwania na w/w zielone światło z reguły powoduje, że tramwaj nie zdąży opuścić skrzyżowania w jednym cyklu. Z kolei w następnych cyklach tramwaj, mimo że znajduje się we właściwym miejscu wyzwalającym dla siebie zielone światło, nie otrzyma go, co uniemożliwia jego przejazd przez skrzyżowanie.
Po zakończeniu wymiany pasażerów, kierowca/motorniczy powinien zamknąć drzwi i jak najszybciej, jezeli sytuacja na drodze na to pozwala, odjechać z przystanku. Takie działanie jest w interesie pasażerów, którzy już znajdują się w pojeździe i skasowali bilety za przejazd. Zbyt długie postoje na przystankach nie tylko powodują opóźnienia w realizacji rozkładu jazdy, lecz również mogą spowodować wzrost kosztów opłaty za przejazd pasazerów, którzy korzystają z biletów czasowych.

Zielone światło dla tramwaju trwa przez ok. 6 sekund. W tym czasie muszą zostać wykonane następujące operacje:

1. Wejście pasażera do tramwaju: trwa inaczej dla każdego pasażera.
2. Zamknięcie drzwi: 2-3 sekund
3. Wprawienie pojazdu w ruch i opuszczenie przystanku
Przyśpieszenie podczas ruszania tramwaju z przystanku uzależnione jest od ilości jadących nim pasażerów.
Dla wagonów nieobciążonych przyspieszenie przy ruszaniu wynosi:
- tramwaje Combino i Tatra a = 1,2-1.3 m/s2
- tramwaje 105Na, 3G, GTD i GTF a = 1.0-1,1 m/s2

Motorniczy nie jest w stanie przewidzieć, kiedy otrzyma zezwolenie na przejazd. Wiele świateł na skrzyżowaniach i rondach w Poznaniu sterowanych jest systemem akomodacyjnym - nie trwają przez z góry wyznaczony okres czasu, ale w zależności od natężenia ruchu.
Więcej…
Większość robów utrzymaniowych na torach wykonywana może być jedynie w nocy, w czasie przerwy w komunikacji tramwajowej. Prowadzenie prac torowych w ciągu dnia powodowałoby konieczność wyłączenia ruchu tramwajowego. W konsekwencji tysiące mieszkańców Poznania miały by trudności w poruszaniu się po mieście.
Prosimy o zrozumienie sytuacji na zasadzie kompromisu pomiędzy jednorazowym zakłóceniem ciszy nocnej a prowadzeniem sprawnej komunikacji tramwajowej w mieście.
Więcej…
Wszelkie wnioski dotyczące zmian w przebiegu linii komunikacyjnych należy kierować do Zarządu Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-769 Poznań. Aktualne dane kontaktowe znajdują się na stronie www.ztm.poznan.pl
Więcej…