Tramwaj Moderus Gamma oraz napis: Apelujemy do pasażerów o stosowanie się do wytycznych zarówno w zakresie liczby podróżujących, jak i zasłaniania twarzy w przestrzeni publicznej. Kierowcy i motorniczowie nie maja bowiem uprawnień ani możliwości, by bezpośrednio weryfikować respektowanie ograniczeń. Pobierz aplikacje ze sklepu Google Play Pobierz aplikacje ze sklepu App Store
Strona Główna » Kontakt » FAQ » Komunikacja
Komunikacja
Obowiązujący w autobusach i tramwajach zakaz palenia tytuniu obejmuje także zakaz używania papierosów elektronicznych (tzw. e-papierosów).
Więcej…
Nie wszystkie sytuacje w ruchu drogowym są możliwe do przewidzenia. Ponieważ korki nie mają charakteru stałego, zarówno w odniesieniu do miejsca, jak i czasu ich występowania, niemożliwe jest uwzględnienie tego faktu w stałym rozkładzie jazdy.
Więcej…
Po podjechaniu do sygnalizacji sygnał z tramwaju uruchamia proces załączenia zielonego światła dla tramwaju, a po jego uzyskaniu tramwaj musi niezwłocznie przejechać przez skrzyżowanie. Otwieranie drzwi i wchodzenie pasażerów do tramwaju w momencie oczekiwania na w/w zielone światło z reguły powoduje, że tramwaj nie zdąży opuścić skrzyżowania w jednym cyklu. Z kolei w następnych cyklach tramwaj, mimo że znajduje się we właściwym miejscu wyzwalającym dla siebie zielone światło, nie otrzyma go, co uniemożliwia jego przejazd przez skrzyżowanie.
Po zakończeniu wymiany pasażerów, kierowca/motorniczy powinien zamknąć drzwi i jak najszybciej, jezeli sytuacja na drodze na to pozwala, odjechać z przystanku. Takie działanie jest w interesie pasażerów, którzy już znajdują się w pojeździe i skasowali bilety za przejazd. Zbyt długie postoje na przystankach nie tylko powodują opóźnienia w realizacji rozkładu jazdy, lecz również mogą spowodować wzrost kosztów opłaty za przejazd pasazerów, którzy korzystają z biletów czasowych.

Zielone światło dla tramwaju trwa przez ok. 6 sekund. W tym czasie muszą zostać wykonane następujące operacje:

1. Wejście pasażera do tramwaju: trwa inaczej dla każdego pasażera.
2. Zamknięcie drzwi: 2-3 sekund
3. Wprawienie pojazdu w ruch i opuszczenie przystanku
Przyśpieszenie podczas ruszania tramwaju z przystanku uzależnione jest od ilości jadących nim pasażerów.
Dla wagonów nieobciążonych przyspieszenie przy ruszaniu wynosi:
- tramwaje Combino i Tatra a = 1,2-1.3 m/s2
- tramwaje 105Na, 3G, GTD i GTF a = 1.0-1,1 m/s2

Motorniczy nie jest w stanie przewidzieć, kiedy otrzyma zezwolenie na przejazd. Wiele świateł na skrzyżowaniach i rondach w Poznaniu sterowanych jest systemem akomodacyjnym - nie trwają przez z góry wyznaczony okres czasu, ale w zależności od natężenia ruchu.
Więcej…
Większość robów utrzymaniowych na torach wykonywana może być jedynie w nocy, w czasie przerwy w komunikacji tramwajowej. Prowadzenie prac torowych w ciągu dnia powodowałoby konieczność wyłączenia ruchu tramwajowego. W konsekwencji tysiące mieszkańców Poznania miały by trudności w poruszaniu się po mieście.
Prosimy o zrozumienie sytuacji na zasadzie kompromisu pomiędzy jednorazowym zakłóceniem ciszy nocnej a prowadzeniem sprawnej komunikacji tramwajowej w mieście.
Więcej…
Wszelkie wnioski dotyczące zmian w przebiegu linii komunikacyjnych należy kierować do Zarządu Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-769 Poznań. Aktualne dane kontaktowe znajdują się na stronie www.ztm.poznan.pl
Więcej…