Linie tramwajowe
W związku z trwającymi remontami, koniecznością uruchamiania dodatkowych linii oraz trudną sytuacją kadrową wynikającą ze zwiększonego zapotrzebowania na obsługę kierowców autobusów informujemy, że mogą zdarzać się braki w regularnym kursowaniu na poszczególnych liniach. Powstała sytuacja nie jest całkowicie zależna od przewoźnika, dlatego prosimy o wyrozumiałość.

W związku z utrudnieniami powstałymi z przyczyn wyżej określonych, przewoźnik zwraca się z prośbą o uwzględnienie sytuacji podczas planowania podróży komunikacją miejską. Zalecamy również stosowanie aplikacji mobilnych prezentujących ruch pojazdów w czasie rzeczywistym.
Powered by jakdojade.pl

Zmiany w komunikacji miejskiej na obszarze Smochowic, Krzyżownik i Kiekrza od 1 stycznia 2023 r.

29.12.2022
Obowiązuje: 01.01.2023 -
Dotyczy: 156, 161, 186, 195, 219, 801, 833, 834, 835, 836, 837

Informujemy, że Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza zmiany w komunikacji autobusowej na obszarze Smochowic, Krzyżownik i Kiekrza, które wchodzą w życie w niedzielę, 1 stycznia 2023 r.:

 • linia nr 156 – korekta rozkładu jazdy, synchronizacja odjazdów z linią 186 i zwiększenie liczby połączeń na ul. Sianowskiej; obsługa wyłącznie przez MPK Poznań sp. z o.o.,
 • linia nr 161 – likwidacja linii; na ul. Dąbrowskiego pomiędzy ulicami Santocką a Słupską funkcjonują linie 801, 802, 803, 804, 811, 812, 813, 821, 833 i 834,
 • linia nr 186 – korekta rozkładu jazdy, synchronizacja odjazdów z linią 156 i zwiększenie liczby połączeń na ul. Sianowskiej; zmiana układu przystanków w Kiekrzu; obsługa wyłącznie przez MPK Poznań sp. z o.o.,
 • linia nr 195 – zmiana charakteru linii z całorocznej na sezonową; na obecnej trasie linii 195 funkcjonować będą przez cały rok linie 835, 836 i 837 (obsługiwane wyłącznie przez RokBus);
  zmiana układu przystanków w Kiekrzu; obsługa sezonowej linii 195 wyłącznie przez MPK Poznań sp. z o.o.,
 • linia nr 219 – korekta rozkładu jazdy na terenie gminy Rokietnica oraz zmiana układu przystanków w Kiekrzu,
 • linia nr 801 – zmiana trasy: autobusy kursować będą ul. Dąbrowskiego z pominięciem ulic Santockiej, Sianowskiej i Słupskiej oraz pętli Krzyżowniki; obsługa wyłącznie przez MPK Poznań
  sp. z o.o.,
 • linia nr 830 – likwidacja linii i zastąpienie jej przez linie 836 (Kobylniki) i 837 (Pawłowice),
 • linie nr 833 i 834 – korekta rozkładu jazdy, likwidacja wjazdów kieszeniowych do pętli Kiekrz, do Pawłowic i na przystanek Psarskie Przejazd Kolejowy; obsługa wyłącznie przez RokBus,
 • linia nr 835 – nowa linia, zastępująca linię 195 na całym odcinku trasy z wariantowymi kursami do Rokietnicy; obsługa wyłącznie przez RokBus,
 • linia nr 836 – nowa linia, zastępująca linię 195 na całym odcinku trasy oraz linię 830 na odcinku od Kiekrza do Kobylnik; obsługa wyłącznie przez RokBus,
 • linia nr 837 – nowa linia, zastępująca linię 195 na całym odcinku trasy oraz linię 830 na odcinku od Kiekrza do Pawłowic; obsługa wyłącznie przez RokBus.

Na terenie Kiekrza, wzdłuż ulicy Chojnickiej zmieniony zostanie układ funkcjonujących przystanków:

 • Podjazdowa” – na ul. Chojnickiej przed nowym rondem – oba przystanki mieć będą status „na żądanie”,
 • Wilków Morskich” – na ul. Chojnickiej przy skrzyżowaniu z ul. Wilków Morskich,
 • Pawłowicka” – na ul. Pawłowickiej przed przejazdem kolejowym w kierunku Pawłowic.

Do czasu całkowitego zakończenia prac w Kiekrzu, utrzymane zostaje funkcjonowanie przystanku „Kiekrz Kościół” w kierunku Ogrodów na ul. Chojnickiej przed skrzyżowaniem z ul. Pawłowicką. Likwidacji ulega przystanek „Wilków Morskich” na ul. Wilków Morskich przed skrzyżowaniem z ul. Chojnicką w kierunku Ogrodów.