Tramwaj Moderus Gamma oraz napis: Apelujemy do pasażerów o stosowanie się do wytycznych zarówno w zakresie liczby podróżujących, jak i zasłaniania twarzy w przestrzeni publicznej. Kierowcy i motorniczowie nie maja bowiem uprawnień ani możliwości, by bezpośrednio weryfikować respektowanie ograniczeń. Pobierz aplikacje ze sklepu Google Play Pobierz aplikacje ze sklepu App Store
Strona Główna » Kapitał Spółki

Kapitał zakładowy i udziały w Spółce.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 24 kwietnia 2020 r. wynosi 441 651 500,00 zł (czterysta czterdzieści jeden milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 883 303 (osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzy) udziały o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział.

Właścicielem 100% udziałów jest Miasto Poznań.

MPK POZNAŃ Sp. z o. o. posiada 24 098 (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 złotych każdy, w wynoszącym 28 628 000,00 zł (dwadzieścia osiem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) kapitale zakładowym spółki MODERTRANS Poznań Sp. z o.o., zawiązanej notarialnie dnia 31 grudnia 2005 r. przez MPK POZNAŃ Sp. z o.o. oraz Zakład Naprawy Autobusów Sp. z o.o.

Zasady kształtowania wynagrodzeń w MODERTRANS Poznań Sp. z o. o.:


Wytworzył/odpowiada:
Adam Czarnowski
Ostatniej zmiany dokonał:
Maciej Szkudlarek - 4 maja 2020
Data udostępnienia:
25 września 2009
Data wytworzenia:
25 września 2009
Drukuj