Zapraszamy na przejażdżkę Kolejką Parkową Maltanka codziennie od 10.00 do 19.00 co godzinę oraz w soboty, niedziele i święta co 30 minut.
Strona Główna » Inwestycje » Infrastruktura » UE - zajezdnia Franowo » Projekty zgodnie z terminami
peron-7-01-mDużo pytań, które padły podczas wczorajszego czatu z Zarządem MPK Poznań Sp. z o.o., dotyczyło budowy peronu 7 oraz zajezdni na Franowie. O tym, jaki jest obecny status tych inwestycji, mówią w wywiadzie osoby z firmy Infrastruktura Euro Poznań 2012 Sp. z o.o. odpowiedzialne za koordynację powyższych projektów - Maciej Bulski i Gerard Masłowski.

 

Jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw EURO 2012 ma zostać wykonane przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju do peronu 7 Dworca Zachodniego PKP. Na jakim etapie obecnie jest zaawansowanie powyższego projektu pytamy Pana Macieja Bulskiego odpowiedzialnego za tą inwestycję z ramienia spółki Infrastruktura Euro Poznań 2012.


Obecnie jesteśmy na etapie kończenia projektu budowlanego, tworzymy projekty wykonawcze. Projekt budowlany został uzgodniony przez wszystkich gestorów inwestycji, mamy także zgodę konserwatora zabytków. Złożyliśmy dokumenty o uzyskanie pozwolenia na budowę. Czas oczekiwania na wydanie decyzji w powyższej sprawie może potrwać około dwóch miesięcy.


W międzyczasie trwają postępowania w trybie zamówienia publicznego mające zakończyć się wybieraniem inżyniera kontraktu odpowiedzialnego za prowadzenie budowy. Gdy zostanie wyłoniony inżynier kontraktu, zweryfikuje przygotowaną dokumentację inwestycji oraz przygotuje wszystkie dokumenty potrzebne do wszczęcia przetargu na wykonanie robót budowlanych.


Do tego czasu powinniśmy także mieć za sobą wszystkie ustalenia z PKP dotyczące terminów zamknięć torów. Jest to o tyle ważne, gdyż w ramach prowadzonych robót będzie wymagana częściowa przebudowa torowiska należącego do kolei.


Szacujemy, że do grudnia 2010 r. zostanie rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę prac budowlanych. Następnie podpiszemy umowę na wykonanie robót, dzięki czemu w styczniu 2011 r. będzie można ropocząć prace budowlane. Wiadomo, że w styczniu będzie można prowadzić jedynie prace rozbiurkowe. Główny front robót rozpocznie się dopiero na wiosnę 2011 r. Całość prac będzie trzeba w pełni skoordynować z Zarządem Dróg Miejskich, który odpowiedzialny jest za przebudowę ronda Kaponiera. Jest to o tyle ważne, że zanim przystąpimy do prac budowlanych związanych z przebudową peronu siódmego część robót będących po stronie ZDM musi zostać wykonana.


Czy utrzymanie założonych terminów jest wykonalne?


Zgodnie z przyjętym harmonogramem musimy zozpocząć prace budowlane na początku 2011 r. Jest to szczególnie ważne, aby wywiązać się z założonego terminu zakończenia prac. Planujemy, że w kwietniu 2012 r. nastąpi zamknięcie inwestycji. W maju 2012 r. przewidziane są końcowe odbiory prac od wykonawców. Oddanie trasy do ruchu planowane jest na przełom maj - czerwiec 2012 r. Na razie wszystkie podane terminy są realne.

 

zajezdnia-franowo-projekt-mDrugą z ważnych inwestycji w Poznaniu ściśle związaną z komunikacją miejską jest budowa nowej trasy tramwajowej do Franowa. Połączy ona istniejącą sieć komunikacyjną z mającą powstać nowoczesną zajezdnią tramwajową na Franowie. O to jaki jest termin wybudowania trasy oraz jakie są realne możliwości jego dotrzymania pytamy Pana Gerarda Masłowskiego odpowiedzialnego za powyższy projekt w spółce Infrastruktura Euro Poznań 2012.


Obecnie mamy podpisaną umowę z inżynierem kontraktu, który został wyłoniony w 2007 r. przez MPK Poznań Sp. z o.o. Na samym początku projekt obejmował także całą zajezdnię tramwajową na Franowie, jednakże z upływem czasu został podzielony na odrębne części. Wszystkie terminy związane z realizacją harmonogramu budowy trasy tramwajowej do lokalizacji w której ma powstać nowa zajezdnia MPK Poznań Sp. z o.o. są praktycznie realizowane bez poślizgów. Do końca 2010 r. powinniśmy mieć wyłonionego w drodze procedury przetargowej wykonawcę całości prac budowlanych. Dzięki temu w pierwszych miesiącach 2011 r. powinna rozpocząć się budowa nowej trasy.


Ile czasu przewidziano na wykonanie budowy?


Zasadniczo cały 2011 r. i pierwszy kwartał 2012 r. I pomimo obarczenia inwestycji dużym stopniem skomplikowania obiektów inżynieryjskich, jest to czas w pełni realny. Należy w tym momencie pamiętać, że trasa tramwajowa na Franowo to nie tylko samo torowisko. W połowie planowanej trasy - na wysokości wiaduktu Chartowo - czeka nas budowa tunelu. Obecnie jest w tym miejscu jego namiastka. Niemniej, jak wykazują ekspertyzy techniczne, koszty remontu wiaduktu Chartowo z uwzględnieniem nowych założeń są rzędu 80% kosztów nowej inwestycji (tzn. budowy wiaduktu od podstaw). Biorąc pod uwagę, że wymagana jest także budowa prawoskrętu (nie istnieje obecnie relacja tramwajowa rondo Żegrze - Franowo), uznaliśmy, że najwłaściwszym jest zaprojektowanie i wybudowanie obiektu od początku.


Czy budowa trasy tramwajowej jest skorelowana z budową nowej zajezdni na Franowie?


Projekt inwestycji budowy trasy tramwajowej na Franowo prowadzony jest w sposób skonsolidowany z zajezdnią. Przyjmujemy, że oba obiekty powstaną w tym samym czasie. Niemniej, mamy przygotowaną alternatywną wersję zakończenia inwestycji na wypadek gdyby budowa trasy tramwajowej zakończyła się wcześniej niż budowa zajezdni. Pętlą tramwajową, która stanie na Franowie, będzie mogła funkcjonować nawet bez ukończonej zajezdni. Dla takiego wariantu rozwoju wydarzeń mamy przygotowaną alternatywę dla zasilania trakcji i funkcjonalności układu torowego.