Zmień wersję językową na PL
Zmień wersję językową na DE
Zmień wersję językową na EN

Biuro Rzeczy Znalezionych MPK
Infolinia ZTM
Centrala Nadzoru Ruchu MPK

Wyszukiwarka

Sieci społecznościowe

Newsletter

Unia Europejska
Biuletyn Informacji Publicznej
UITP Member
Strona Główna / Historia przetargu / Tramino pojedzie w Poznaniu
tramino-poznan-mPoznaliśmy zwycięzcę przetargu na dostawę 40 tramwajów dla Poznania. Największą liczbę punktów otrzymała firma Solaris Bus & Coach S.A., która zaproponowała model Tramino.


Zobacz zdjęcia wnętrza pojazdu:
tramino-interior-m tramino-interior-2-m tramino-interior-3-m
Pobierz zdjęcia w dużej rozdzielczości (zip, 1.44 MB)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o odrzuceniu oferty w przetargu na dostawę 40 szt. nowych tramwajów, całkowicie niskopodłogowych, wieloczłonowych z napędem silnikami prądu przemiennego

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 20 listopada 2007 r. Dz. U nr 223 poz 665 ze zm. – dalej Prawo zamówień publicznych)., Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o., informuje, o podjętych decyzjach w postępowaniu na dostawę 40 szt. fabrycznie nowych tramwajów całkowicie niskopodłogowych, wieloczłonowych, z napędem silnikami prądu przemiennego:

1.     Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez wykonawcę: Solaris  Bus & Coach S.A. z siedzibą w Bolechowo – Osiedle; 62 – 005 Owińska, przy ul. Obornickiej 46.
Oferta złożona przez  Solaris Bus & Coach S.A jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) i przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w rozdziale X SIWZ:
•    w kryterium „Cena” oferta ta otrzymała 87,37 pkt, przy wadze kryterium 73%,
•    w kryterium „Wartość techniczna  oferta ta otrzymała  100 pkt, przy wadze kryterium 15%,
•    w kryterium „Długość okresu gwarancyjnego” oferta ta otrzymała 100 pkt, przy wadze kryterium 12%,
co po podliczeniu zgodnie ze wzorem zawartym w SIWZ daje łączną liczbę pkt 90,78, która jest liczbą największą spośród ocenianych ofert.

2.     Ponadto złożona została oferta oferta  wykonawcy:  Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding; ul. Zygmunta Augusta 11; 85 – 082 Bydgoszcz. Oferta ta jest zgodna z treścią SIWZ i  przedstawia następujący bilans kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w rozdziale X SIWZ:
•    w kryterium „Cena” oferta ta otrzymała 100 pkt, przy wadze kryterium 73%,
•    w kryterium „Wartość techniczna” oferta ta otrzymała  0 pkt, przy wadze kryterium 15%,
•    w kryterium „Długość okresu gwarancyjnego” oferta ta otrzymała 100 pkt, przy wadze kryterium 12%,
co po podliczeniu zgodnie ze wzorem zawartym w SIWZ daje łączną liczbę pkt 85,00 pkt.

3.     Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający   odrzucił ofertę  wykonawcy: Construcciones Auxiliar de Ferrocarriles S.A.,ul. Padilla 17; 28006 Madryt Hiszpania, z powodu jej niezgodności z treścią SIWZ

Publikacja: Ogłoszenie ukazało się w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Wspólnoty Europejskiej w dniu 20.01.2009 r pod numerem 2009/S 12 – 016898
Tryb postępowania: Negocjacje z ogłoszeniemprzetarg-tramwaje-logotypy


O niskopodłogowych tramwajach


Idea pojazdu niskopodłogowego jest bardzo prosta. Poprzez swoją nietypową konstrukcję – całościowe bądź też tylko częściowe obniżenie podłogi i tym samym likwidację stopni wejściowych, a w przypadku wagonów całkowicie niskopodłogowych, likwidację również stopni wewnątrz wagonu, rozwiązanie to  ma ułatwić wsiadanie do pojazdu. Jest to ogromny plus dla osób niepełnosprawnych, rodziców z dziećmi w wózkach, osób z większym bagażem oraz osób starszych, które z racji wieku mają problem z wejściem do pojazdu. Wpływa to również znacząco na szybkość wymiany pasażerów – jak wiadomo, szybciej wchodzi się do pojazdu z poziomu przystanku niż pokonując dodatkowo stopnie. Zalety niskopodłogowego taboru dla komunikacji miejskiej dostrzeżono zarówno w trakcji tramwajowej jak i autobusowej. Obecnie żadne miasto w Europie nie kupuje już taboru bez niskiej podłogi.

Tramwaje niskopodłogowe w Poznaniu


105n2-400-02-m
Tramwaj 105N/2 czyli tzw. "pokój z kuchnią" na pętli Os. Sobieskiego, 2004 r.
Pierwsze „niskopodłogowe” wagony doczepne pojawiły się w Poznaniu w okresie przedwojennym (dwa pokoje z kuchnią). Pierwszy współczesny tramwaj niskopodłogowy pojawił się w Poznaniu w roku 1995. Był to trzyczłonowy tramwaj z niską podłogą w środkowym członie. Jego konstrukcja bazowała na popularnych tramwajach typu 105N. Do budowy skrajnych członów wykorzystano pudła wagonów o numerach taborowych 164 oraz 163. Natomiast środkowy człon, z niską podłogą, powstał całkowicie od nowa. Taki wagon, wyprodukowany wspólnie przez konstruktorów z MPK Poznań Sp. z o.o. i poznańskiej fabryki HCP, otrzymał oznaczenie typu 105N/2 oraz numer boczny 400. Pojazd ten nie jest obecnie eksploatowany.

Otwarcie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju wymusiło kupno nowego i nowoczesnego taboru tramwajowego. Zakup tego taboru był finansowany w ramach inwestycji PST. Wybór padł na czeską fabrykę – ČKD Praha. Łącznie zamówiono 10 sztuk wagonów typu RT6N1, z których pięć złożono w Pradze, a pozostałe w Poznaniu. Wszystko to za sprawą konsorcjum zawiązanego przez ČKD Praha oraz Fabrykę Pojazdów Szynowych. Były to pierwsze tak nowoczesne tramwaje, jakie pojawiły się w Polsce. Niestety konstrukcja tych tramwajów nie była udana i do dzisiaj zmagamy się z ich nadmierną usterkowością i zawodnością.

W 2002 r. rozstrzygnięto kolejny przetarg na dostawę niskopodłogowych tramwajów. Zwycięzcą okazała się niemiecka firma Siemens z modelem Combino (Advanced – z ang. zaawansowany, udoskonalony), który był w tym czasie najlepiej sprzedającym się tramwajem w świecie. W latach 2003-2004 dostarczono do Poznania łącznie 14 sztuk Combino. Mimo, że głośno było o wadzie konstrukcyjnej tego typu tramwajów, to podkreślić należy, że wada ta nigdy nie ujawniła się w naszych tramwajach, a wszystkie one zostały udoskonalone przez producenta na jego koszt. Jest to obecnie najmniej awaryjny tramwaj wśród wszystkich eksploatowanych w Poznaniu.


skrót artykułu Roberta Bartkowiaka „Ballada o niskiej podłodze”, Przystanek nr 6 (106), s. 2 z uzupełnieniem Dyrektora Przezozów Tramwajowych Jana Firlika