Zmień wersję językową na PL
Zmień wersję językową na DE
Zmień wersję językową na EN

Biuro Rzeczy Znalezionych MPK
Infolinia ZTM
Centrala Nadzoru Ruchu MPK

Wyszukiwarka

Sieci społecznościowe

Newsletter

Unia Europejska
Biuletyn Informacji Publicznej
UITP Member
Strona Główna / Historia przetargu / Kolejny etap przetargu na tramwaje zamknięty
moderusNa zorganizowanej w dniu 14 kwietnia konferencji prasowej Dyrektor Przewozów Tramwajowej Jan Firlik podsumował obecny stan prac nad największą od lat inwestycją w poznański tabor szynowy. Ostatni bowiem duży zakup tramwajów dla Poznania miał miejsce w latach 2003 - 2004, kiedy to na naszych liniach pojawiły się pojazdy Siemens Combino.

O udział w przetargu mogli ubiegać się wykonawcy, którzy spełnili warunek dostarczenia w przeciągu ostatnich trzech lat co najmniej dziesięciu nowych niskopodłogowych, wieloczłonowych tramwajów. Przy czym minimum pięć tramwajów w pojedynczym zamówieniu do jednego odbiorcy. Chęć udziału, poprzez złożenie wniosku wstępnego, złożyło ogółem dziesięciu wykonawców.
"Po przeprowadzeniu analizy zgłoszeń wstępnych do złożenia ofert wstępnych zaprosiliśmy dziewięciu wykonawców - mówi Jan Firlik. Niestety Fabryka Pojazdów Szynowych H. Cegielski nie została zakwalifikowana, ze względu na brak wymaganego doświadczenia w produkcji i dostawie tramwajów niskopodłogowych. Wprawdzie Fabryka Pojazdów Szynowych od powyższej decyzji o niedopuszczeniu odwołała się jeszcze na etapie składania wniosków, ale protest został przez MPK Poznań odrzucony. Fabryka H. Cegielski uznała powyższe odrzucenie i nie złożyła dalszego protestu do Urzędu Zamówień Publicznych.
Pojawiły się również dwa protesty złożone przez firmy PESA Bydgoszcz i Alstom. Protestowały one przeciwko dopuszczeniu do dalszego postępowania przetargowego firmy Solaris Bus & Coach. Protest ten również został odwołany, a jego decyzja podtrzymana została przez Urząd Zamówień Publicznych.
Do dnia 14 kwietnia swoje oferty wstępne złożyło ośmiu wykonawców. Nie otrzymaliśmy oferty kanadyjskiej firmy Bombardier, natomiast oferta złożona przez firmę Skoda okazała się nieważna. Czeski producent w treści oferty przekazał informację, że niestety nie jest w stanie sprostać ograniczeniom czasowym potrzebnym na przedłożenie stosownych dokumentów. Sugerował wydłużenie czasu składania ofert o następne dwa tygodnie. Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia równych szans wszystkim wykonawcom, nie możemy jednakże dopuścić do powstania incydentu, kiedy jeden z oferentów składa swoją ofertę po wyznaczonym terminie końcowym.
Pozostałe oferty firm: CAF z Madrytu, Siemens, konsorcjum Alstom - Konstal S.A., Stadler Pankow, Solaris Bus & Coach S.A., PESA Bydgoszcz S.A. i konsorcjum Ansaldo Breda - Newag wezmą udział w kolejnych etapach procedury przetargowej.
Zapoznamy się szczegółowo z poszczególnymi ofertami i ocenimy czy spełniają wszystkie wyznaczone kryteria.
Oferty w swojej obecnej formie zawierają głównie informacje techniczne dotyczące tramwajów. W następnym etapie będziemy zapraszać poszczególne firmy do negocjacji, której podlegać będą szczegóły zastosowanych rozwiązań technicznych, elementów wyposażenia pojazdów oraz zaplecza technicznego zajezdni, warunki szkoleń i gwarancji oraz harmonogram szkoleń. Po ich zakończeniu utworzymy ostateczną wersję specyfikacji technicznej, która zostanie przekazana firmom. Wówczas pozostanie nam tylko czekać na końcowe oferty producentów zawierające proponowane przez nich ceny tramwajów."

źródło: "Z życia MPK", 22 maja 2009 Nr 6 (799)