Tramwaj Moderus Gamma oraz napis: Apelujemy do pasażerów o stosowanie się do wytycznych zarówno w zakresie liczby podróżujących, jak i zasłaniania twarzy w przestrzeni publicznej. Kierowcy i motorniczowie nie maja bowiem uprawnień ani możliwości, by bezpośrednio weryfikować respektowanie ograniczeń. Pobierz aplikacje ze sklepu Google Play Pobierz aplikacje ze sklepu App Store
Strona Główna » Zmiana w Zarządzie Spółki MPK Poznań

Komunikaty

201  T21
08.06.2020
15.06.2020
Zawieszenie kursowania linii tramwajowej 201 od nocy z 8 na 9 czerwca

144   149   150   151   159  ...
08.06.2020
Wznowienie funkcjonowania linii 149, 150, 159 i 170 - zmiany w komunikacji miejskiej od 8 czerwca 2020

05.06.2020
Tymczasowe zmiany lokalizacji przystanków „Winogrady” i „Przelot”

251
01.06.2020
Tymczasowa zmiana lokalizacji przystanków „Grochowska”

146
30.05.2020
Wydłużenie linii 146 do Strzeszynka

4  145  157   194   232  ...
01.06.2020
Na trasy wracają linie 145, 194, 232 i 235. Zmiany w komunikacji od 1 czerwca

178  248
29.05.2020
Zakończenie prac na ulicy Lechickiej

834
26.05.2020
Otwarcie przejazdu kolejowego w Rokietnicy

167  248  911
25.05.2020
Przywrócenie lokalizacji przystanków „Kresowa”

144  146  147  151  167  ...
29.05.2020
Budowa trasy tramwajowej na Naramowice. Zmiany w komunikacji miejskiej

148  177  238  242  243
21.05.2020
Tymczasowe zmiany lokalizacji przystanków „Rolna” i „Os. Bajkowe”

7  193
18.05.2020
Prace sieciowe na ul. Przybyszewskiego

237  320  321  322
 
Tymczasowa zmiana lokalizacji przystanku „Koziegłowy/Os. Karolin”

164  236  246
18.04.2020
Prace na wiadukcie kolejowym nad ul. Kościelną

237  320  321  322  323
11.04.2020
Zmiana organizacji ruchu w związku z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Gdyńskiej i Poznańskiej w Koziegłowach

183
06.04.2020
Tymczasowe zawieszenie funkcjonowania przystanków „Dojazd Szpital”

152  155  157  162  165  ...
23.03.2020
Remont dworca autobusowego przy rondzie Rataje – zmiany w komunikacji

Sprawdź nasze oferty pracy!

krzysztof dostatniKrzysztof Dostatni wejdzie w skład Zarządu MPK Poznań Sp. z o. o. – zdecydowała dziś Rada Nadzorcza. To wynik zmiany w akcie założycielskim Spółki, podjętej na początku roku przez Zgromadzenie Wspólników.

16 stycznia 2020 roku Zgromadzenie Wspólników, zmieniając akt założycielski spółki MPK Poznań, postanowiło, że Zarząd Spółki może liczyć do czterech osób: Prezesa oraz trzech członków. Zgodnie z przepisami prawa, zmiana umowy spółki została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, a Rada Nadzorcza zdecydowała o odstąpieniu od konkursu na to stanowisko.

Mając na uwadze ogromne znaczenie pracy przewozowej realizowanej przez MPK Poznań na rzecz mieszkańców zapadła decyzja aby podwyższyć rangę tego pionu w przedsiębiorstwie i nadzór nad jego funkcjonowaniem powierzyć członkowi Zarządu do spraw operacyjnych. Przejmie on w tym zakresie obowiązki dotychczasowego dyrektora ds. przewozów (stanowisko dyrektora ds. przewozów zostanie tym samym zlikwidowane).

Podczas dzisiejszego posiedzenia, Rada Nadzorcza powołała na stanowisko członka Zarządu ds. operacyjnych MPK Poznań Sp. z o. o. Krzysztofa Dostatniego – doświadczonego, długoletniego pracownika MPK Poznań (obecnie kierownika Działu Nadzoru Ruchu). Będzie on odpowiadał za sprawną pracę całego pionu mającego bezpośredni wpływ na funkcjonowanie komunikacji miejskiej, a zatem zarówno za przewozy tramwajowe i autobusowe, jak i inżynierię ruchu czy nadzór ruchu.

Choć decyzje zapadły na długo przed wybuchem pandemii koronawirusa, efektywna realizacja zadań przewozowych ma szczególne znaczenie teraz, gdy przed komunikacją zbiorową stawiane są nowe wyzwania i gdy – jak nigdy dotąd – należy zadbać zarówno o bezpieczeństwo przejazdów, jak i bezpieczeństwo sanitarne. Priorytety MPK Poznań określone są jasno: Komunikacja zbiorowa ma być atrakcyjną alternatywną dla komunikacji indywidualnej. Ma być bezpieczna, niezawodna i dostępna.

Zmiany w strukturze Spółki zostaną wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku.