Dziękujemy, że jesteście z nami
Strona Główna » Zmiana w Zarządzie Spółki MPK Poznań

Komunikaty

201  202  231
30.09.2020
29.10.2020
Przeglądy stacji prostownikowych

158  247
28.09.2020
Zmiana lokalizacji przystanku „Daszewicka”

157
21.09.2020
28.09.2020
Prace drogowe na skrzyżowaniu Warszawska/Mogileńska

168  236  246
07.09.2020
Prace budowlane na ul. Zakopiańskiej

Wszystkie linie tramwajowe  164  236  239  246  ...
 
Zmiany w komunikacji od 1 września

01.09.2020
Zmiany nazw i statusów przystanków

01.09.2020
Zasadniczy rozkład jazdy 2020/2021

151  163  168  169  171  ...
24.08.2020
03.09.2020
Zmiana lokalizacji przystanku „Urząd Wojewódzki”

231  232  237  244  247
20.08.2020
Tymczasowe wyłączenie przystanku Rondo Rataje

2  6  7  10  13  ...
17.08.2020
1 etap remontu ronda Rataje i zamknięcie ulicy Wierzbięcice

152  162  166  181  184  ...
13.07.2020
Zmiany lokalizacji przystanków na dworcu autobusowym "Rondo Rataje"

144  146  147  151  167  ...
29.05.2020
Budowa trasy tramwajowej na Naramowice. Zmiany w komunikacji miejskiej

Sprawdź nasze oferty pracy!

krzysztof dostatniKrzysztof Dostatni wejdzie w skład Zarządu MPK Poznań Sp. z o. o. – zdecydowała dziś Rada Nadzorcza. To wynik zmiany w akcie założycielskim Spółki, podjętej na początku roku przez Zgromadzenie Wspólników.

16 stycznia 2020 roku Zgromadzenie Wspólników, zmieniając akt założycielski spółki MPK Poznań, postanowiło, że Zarząd Spółki może liczyć do czterech osób: Prezesa oraz trzech członków. Zgodnie z przepisami prawa, zmiana umowy spółki została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, a Rada Nadzorcza zdecydowała o odstąpieniu od konkursu na to stanowisko.

Mając na uwadze ogromne znaczenie pracy przewozowej realizowanej przez MPK Poznań na rzecz mieszkańców zapadła decyzja aby podwyższyć rangę tego pionu w przedsiębiorstwie i nadzór nad jego funkcjonowaniem powierzyć członkowi Zarządu do spraw operacyjnych. Przejmie on w tym zakresie obowiązki dotychczasowego dyrektora ds. przewozów (stanowisko dyrektora ds. przewozów zostanie tym samym zlikwidowane).

Podczas dzisiejszego posiedzenia, Rada Nadzorcza powołała na stanowisko członka Zarządu ds. operacyjnych MPK Poznań Sp. z o. o. Krzysztofa Dostatniego – doświadczonego, długoletniego pracownika MPK Poznań (obecnie kierownika Działu Nadzoru Ruchu). Będzie on odpowiadał za sprawną pracę całego pionu mającego bezpośredni wpływ na funkcjonowanie komunikacji miejskiej, a zatem zarówno za przewozy tramwajowe i autobusowe, jak i inżynierię ruchu czy nadzór ruchu.

Choć decyzje zapadły na długo przed wybuchem pandemii koronawirusa, efektywna realizacja zadań przewozowych ma szczególne znaczenie teraz, gdy przed komunikacją zbiorową stawiane są nowe wyzwania i gdy – jak nigdy dotąd – należy zadbać zarówno o bezpieczeństwo przejazdów, jak i bezpieczeństwo sanitarne. Priorytety MPK Poznań określone są jasno: Komunikacja zbiorowa ma być atrakcyjną alternatywną dla komunikacji indywidualnej. Ma być bezpieczna, niezawodna i dostępna.

Zmiany w strukturze Spółki zostaną wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku.