Dziękujemy, że jesteście z nami
Strona Główna » W czasie kryzysu MPK Poznań podejmuje działania mające na celu ochronę miejsc pracy

Komunikaty

167  248  911
30.11.2020
Przesunięcie przystanku Wilczak

167  911
24.11.2020
Remont peronu 6 na dworcu Śródka

124  154
09.11.2020
Zawieszenie kursów szkolnych

125  152  154  165  181  ...
03.11.2020
Zamknięcie wiaduktu na ul. Kurlandzkiej

159  242
02.11.2020
Zmiana organizacji ruchu na terenie Portu Lotniczego Ławica

Wszystkie linie tramwajowe
02.11.2020
Stałe zmiany w komunikacji miejskiej

201
23.10.2020
Zmiana rozkładu jazdy linii 201

22.10.2020
Górczyn: Zmiana lokalizacji przystanku końcowego

3  4  151  167  169  ...
17.10.2020
Kolejny etap budowy tramwaju na Naramowice. Zamknięcie skrzyżowania ulic Szelągowskiej, Słowiańskiej, Wilczak i Naramowickiej

124
12.10.2020
Zmiana rozkładu jazdy linii autobusowej 124

167  911
01.10.2020
Zmiana peronów odjazdowych na dworcu przy rondzie Śródka

2  11  17  18  124  ...
01.10.2020
Stałe zmiany w komunikacji miejskiej od 1 października br.

168  236  246
07.09.2020
Prace budowlane na ul. Zakopiańskiej

2  6  7  10  13  ...
17.08.2020
1 etap remontu ronda Rataje i zamknięcie ulicy Wierzbięcice

152  162  166  181  184  ...
13.07.2020
Zmiany lokalizacji przystanków na dworcu autobusowym "Rondo Rataje"

Sprawdź nasze oferty pracy!

lono mpk poznanDecyzją Rządu RP, w związku z pandemią koronawirusa wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się. W związku z mniejszym zapotrzebowaniem na usługi transportowe zmniejszone zostało zamówienie na pracę przewozową realizowaną przez MPK Poznań (o ponad 20 proc. w stosunku do marca i kwietnia ubr.). To z kolei spowodowało nie tylko spadek wpływów, ale i zmniejszone zapotrzebowanie na pracę. W tej sytuacji Zarząd Spółki podjął szereg działań mających jeden cel: zminimalizowanie skutków kryzysu dla pracowników przedsiębiorstwa.

Ze zrozumiałych względów, z dużym zainteresowaniem spotkała się informacja o wdrażanych w MPK Poznań działaniach mających na celu ochronę miejsc pracy, polegających na ograniczeniu o 20 proc. wymiaru czasu pracy części pracowników administracyjno-technicznych. Jedna z gazet codziennych nazwała to posunięcie „skandalem”. Odpowiadamy: W naszej ocenie skandalem byłoby nie podjąć działań, stanowiących próbę ratowania miejsc pracy.

Informując o sytuacji w MPK Poznań, duża część mediów skupiła się wyłącznie na jednym aspekcie wprowadzanych zmian, uwypuklając, że nie dotyczyły one wszystkich osób pracujących na rzecz Przedsiębiorstwa. Tymczasem uzasadnienie takiego stanowiska jest proste: Ograniczony został czas pracy osób, które realnie tej pracy mają aktualnie mniej. Jesteśmy przekonani, że nie byłoby społecznie sprawiedliwe wprowadzanie takich samych ograniczeń wobec osób, które w związku z pandemią koronawirusa wykonują więcej zadań, często wykraczających poza 8-godzinny czas pracy. Bo to obecny zakres pracy, a nie zajmowane stanowisko, był podstawą do objęcia, bądź nie, ograniczonym wymiarem czasu pracy.

Ograniczenie wymiaru czasu pracy – jak wspomnieliśmy wyżej – dotyczy wyłącznie stanowisk administracyjno-technicznych, które w związku z obecną sytuacją realizują swoje zadania w mniejszym zakresie. Nie obejmuje kierowców i motorniczych, pracowników Nadzoru Ruchu, Inżynierii Ruchu, zespołu dyspozytorów Centralnej Dyspozycji Mocy i ewidencji zdarzeń i prac utrzymaniowych oraz kadry kierowniczej itd. Nie obejmuje zatem wszystkich stanowisk istotnych dla funkcjonowania komunikacji miejskiej w Poznaniu, także w związku ze znaczącym zwiększeniem absencji i związaną z tym koniecznością zapewnienia ciągłości pracy jednostek.

W stosunku do kierowców, motorniczych i pracowników zaplecza technicznego wprowadzono równoważny czas pracy i 12-miesięczny okres rozliczeniowy. Oznacza to, że otrzymują oni wynagrodzenie w takiej samej wysokości, jak w okresie przed pandemią, a nadpracowane godziny mogą odebrać w formie wolnego, ale i odwrotnie – jeśli w pewnych miesiącach pracy będą mieli mniej, w kolejnych będą musieli odpracować godziny, nie uzyskując za to dodatkowego wynagrodzenia. Konieczna jest bowiem rezygnacja z nadgodzin.

Sytuacja, z którą przychodzi się nam zmierzyć jest nadzwyczajna i nie mająca precedensu we współczesnej historii komunikacji. Niełatwe, ale podjęte w odpowiednim czasie decyzje mają szczególne znaczenie z uwagi na to, że trudno dziś przewidzieć ogrom skutków, w tym gospodarczych, które po sobie pozostawi pandemia koronawirusa. Dlatego właśnie MPK Poznań Sp. z o. o. stale szuka rozwiązań, które pozwolą przetrwać ten trudny okres i zabezpieczyć przyszłość – zarówno Pracowników, którzy są największym dobrem Przedsiębiorstwa, jak i samej Spółki. W tej sytuacji trudno oprzeć się wrażeniu, że celem tendencyjnych przekazów nie jest troska o Pracowników MPK Poznań lecz podgrzanie emocji i wywołanie sensacji, a w konsekwencji – zwiększenie poczytności, czy tzw. klikalności artykułów w wydaniach internetowych.