Tramwaj Moderus Gamma oraz napis: Apelujemy do pasażerów o stosowanie się do wytycznych zarówno w zakresie liczby podróżujących, jak i zasłaniania twarzy w przestrzeni publicznej. Kierowcy i motorniczowie nie maja bowiem uprawnień ani możliwości, by bezpośrednio weryfikować respektowanie ograniczeń. Pobierz aplikacje ze sklepu Google Play Pobierz aplikacje ze sklepu App Store
Strona Główna » W czasie kryzysu MPK Poznań podejmuje działania mające na celu ochronę miejsc pracy

Komunikaty

201  T21
08.06.2020
15.06.2020
Zawieszenie kursowania linii tramwajowej 201 od nocy z 8 na 9 czerwca

144   149   150   151   159  ...
08.06.2020
Wznowienie funkcjonowania linii 149, 150, 159 i 170 - zmiany w komunikacji miejskiej od 8 czerwca 2020

05.06.2020
Tymczasowe zmiany lokalizacji przystanków „Winogrady” i „Przelot”

251
01.06.2020
Tymczasowa zmiana lokalizacji przystanków „Grochowska”

146
30.05.2020
Wydłużenie linii 146 do Strzeszynka

4  145  157   194   232  ...
01.06.2020
Na trasy wracają linie 145, 194, 232 i 235. Zmiany w komunikacji od 1 czerwca

178  248
29.05.2020
Zakończenie prac na ulicy Lechickiej

834
26.05.2020
Otwarcie przejazdu kolejowego w Rokietnicy

167  248  911
25.05.2020
Przywrócenie lokalizacji przystanków „Kresowa”

144  146  147  151  167  ...
29.05.2020
Budowa trasy tramwajowej na Naramowice. Zmiany w komunikacji miejskiej

148  177  238  242  243
21.05.2020
Tymczasowe zmiany lokalizacji przystanków „Rolna” i „Os. Bajkowe”

7  193
18.05.2020
Prace sieciowe na ul. Przybyszewskiego

237  320  321  322
 
Tymczasowa zmiana lokalizacji przystanku „Koziegłowy/Os. Karolin”

164  236  246
18.04.2020
Prace na wiadukcie kolejowym nad ul. Kościelną

237  320  321  322  323
11.04.2020
Zmiana organizacji ruchu w związku z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Gdyńskiej i Poznańskiej w Koziegłowach

183
06.04.2020
Tymczasowe zawieszenie funkcjonowania przystanków „Dojazd Szpital”

152  155  157  162  165  ...
23.03.2020
Remont dworca autobusowego przy rondzie Rataje – zmiany w komunikacji

Sprawdź nasze oferty pracy!

lono mpk poznanDecyzją Rządu RP, w związku z pandemią koronawirusa wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się. W związku z mniejszym zapotrzebowaniem na usługi transportowe zmniejszone zostało zamówienie na pracę przewozową realizowaną przez MPK Poznań (o ponad 20 proc. w stosunku do marca i kwietnia ubr.). To z kolei spowodowało nie tylko spadek wpływów, ale i zmniejszone zapotrzebowanie na pracę. W tej sytuacji Zarząd Spółki podjął szereg działań mających jeden cel: zminimalizowanie skutków kryzysu dla pracowników przedsiębiorstwa.

Ze zrozumiałych względów, z dużym zainteresowaniem spotkała się informacja o wdrażanych w MPK Poznań działaniach mających na celu ochronę miejsc pracy, polegających na ograniczeniu o 20 proc. wymiaru czasu pracy części pracowników administracyjno-technicznych. Jedna z gazet codziennych nazwała to posunięcie „skandalem”. Odpowiadamy: W naszej ocenie skandalem byłoby nie podjąć działań, stanowiących próbę ratowania miejsc pracy.

Informując o sytuacji w MPK Poznań, duża część mediów skupiła się wyłącznie na jednym aspekcie wprowadzanych zmian, uwypuklając, że nie dotyczyły one wszystkich osób pracujących na rzecz Przedsiębiorstwa. Tymczasem uzasadnienie takiego stanowiska jest proste: Ograniczony został czas pracy osób, które realnie tej pracy mają aktualnie mniej. Jesteśmy przekonani, że nie byłoby społecznie sprawiedliwe wprowadzanie takich samych ograniczeń wobec osób, które w związku z pandemią koronawirusa wykonują więcej zadań, często wykraczających poza 8-godzinny czas pracy. Bo to obecny zakres pracy, a nie zajmowane stanowisko, był podstawą do objęcia, bądź nie, ograniczonym wymiarem czasu pracy.

Ograniczenie wymiaru czasu pracy – jak wspomnieliśmy wyżej – dotyczy wyłącznie stanowisk administracyjno-technicznych, które w związku z obecną sytuacją realizują swoje zadania w mniejszym zakresie. Nie obejmuje kierowców i motorniczych, pracowników Nadzoru Ruchu, Inżynierii Ruchu, zespołu dyspozytorów Centralnej Dyspozycji Mocy i ewidencji zdarzeń i prac utrzymaniowych oraz kadry kierowniczej itd. Nie obejmuje zatem wszystkich stanowisk istotnych dla funkcjonowania komunikacji miejskiej w Poznaniu, także w związku ze znaczącym zwiększeniem absencji i związaną z tym koniecznością zapewnienia ciągłości pracy jednostek.

W stosunku do kierowców, motorniczych i pracowników zaplecza technicznego wprowadzono równoważny czas pracy i 12-miesięczny okres rozliczeniowy. Oznacza to, że otrzymują oni wynagrodzenie w takiej samej wysokości, jak w okresie przed pandemią, a nadpracowane godziny mogą odebrać w formie wolnego, ale i odwrotnie – jeśli w pewnych miesiącach pracy będą mieli mniej, w kolejnych będą musieli odpracować godziny, nie uzyskując za to dodatkowego wynagrodzenia. Konieczna jest bowiem rezygnacja z nadgodzin.

Sytuacja, z którą przychodzi się nam zmierzyć jest nadzwyczajna i nie mająca precedensu we współczesnej historii komunikacji. Niełatwe, ale podjęte w odpowiednim czasie decyzje mają szczególne znaczenie z uwagi na to, że trudno dziś przewidzieć ogrom skutków, w tym gospodarczych, które po sobie pozostawi pandemia koronawirusa. Dlatego właśnie MPK Poznań Sp. z o. o. stale szuka rozwiązań, które pozwolą przetrwać ten trudny okres i zabezpieczyć przyszłość – zarówno Pracowników, którzy są największym dobrem Przedsiębiorstwa, jak i samej Spółki. W tej sytuacji trudno oprzeć się wrażeniu, że celem tendencyjnych przekazów nie jest troska o Pracowników MPK Poznań lecz podgrzanie emocji i wywołanie sensacji, a w konsekwencji – zwiększenie poczytności, czy tzw. klikalności artykułów w wydaniach internetowych.