Tramwaj Moderus Gamma oraz napis: Apelujemy do pasażerów o stosowanie się do wytycznych zarówno w zakresie liczby podróżujących, jak i zasłaniania twarzy w przestrzeni publicznej. Kierowcy i motorniczowie nie maja bowiem uprawnień ani możliwości, by bezpośrednio weryfikować respektowanie ograniczeń. Pobierz aplikacje ze sklepu Google Play Pobierz aplikacje ze sklepu App Store
Strona Główna » Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035 – konsultacje społeczne

Komunikaty

201  T21
08.06.2020
15.06.2020
Zawieszenie kursowania linii tramwajowej 201 od nocy z 8 na 9 czerwca

144   149   150   151   159  ...
08.06.2020
Wznowienie funkcjonowania linii 149, 150, 159 i 170 - zmiany w komunikacji miejskiej od 8 czerwca 2020

05.06.2020
Tymczasowe zmiany lokalizacji przystanków „Winogrady” i „Przelot”

251
01.06.2020
Tymczasowa zmiana lokalizacji przystanków „Grochowska”

146
30.05.2020
Wydłużenie linii 146 do Strzeszynka

4  145  157   194   232  ...
01.06.2020
Na trasy wracają linie 145, 194, 232 i 235. Zmiany w komunikacji od 1 czerwca

178  248
29.05.2020
Zakończenie prac na ulicy Lechickiej

834
26.05.2020
Otwarcie przejazdu kolejowego w Rokietnicy

167  248  911
25.05.2020
Przywrócenie lokalizacji przystanków „Kresowa”

144  146  147  151  167  ...
29.05.2020
Budowa trasy tramwajowej na Naramowice. Zmiany w komunikacji miejskiej

148  177  238  242  243
21.05.2020
Tymczasowe zmiany lokalizacji przystanków „Rolna” i „Os. Bajkowe”

7  193
18.05.2020
Prace sieciowe na ul. Przybyszewskiego

237  320  321  322
 
Tymczasowa zmiana lokalizacji przystanku „Koziegłowy/Os. Karolin”

164  236  246
18.04.2020
Prace na wiadukcie kolejowym nad ul. Kościelną

237  320  321  322  323
11.04.2020
Zmiana organizacji ruchu w związku z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Gdyńskiej i Poznańskiej w Koziegłowach

183
06.04.2020
Tymczasowe zawieszenie funkcjonowania przystanków „Dojazd Szpital”

152  155  157  162  165  ...
23.03.2020
Remont dworca autobusowego przy rondzie Rataje – zmiany w komunikacji

Sprawdź nasze oferty pracy!

autobus elektryczny podczas ladowaniaJutro rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami, które - również od jutra - będą dostępne w Internecie oraz przekazywania swoich uwag.

Jak informuje Urząd Miasta Poznania, celem dokumentu jest wsparcie rozwoju szeroko pojętej polityki elektromobilności oraz  zrównoważonego rozwoju transportu i mobilności w Poznaniu. Strategia ma być również podstawowym kryterium w pozyskiwaniu środków pomocowych, a finalnie - służyć będzie także realizacji celów wynikających m.in. z zapisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Dokument (który powstaje dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) kompleksowo opisuje temat elektromobilności w mieście.

Zawarto w nim m.in. następujące kwestie:

· rozwój infrastruktury ładowania i tankowania paliw alternatywnych;

· wymiana/modernizacja pojazdów o wysokiej emisji spalin na pojazdy nisko i zeroemisyjne;

· propozycje Stref Czystego Transportu;

· promocja i wsparcie alternatywnych sposobów i środków transportu w stosunku do podróży pojazdami o wysokiej emisji spalin.

Przygotowany przez ekspertów projekt dokumentu podlega konsultacjom i umożliwia wypowiedzenie się na jego temat mieszkańcom oraz przedstawicielom różnych organizacji i środowisk.

Z projektem Strategii będzie można się zapoznać od 30 kwietnia 2020 roku. Zostanie on opublikowany na miejskiej stronie internetowej dedykowanej konsultacjom. Od tego dnia będzie również możliwość przesyłania swoich uwag do projektu.

Konsultacje, które prowadzi Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, potrwają do 21 maja br.

Głos każdego z uczestników konsultacji jest bardzo istotny. Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!