Dziękujemy, że jesteście z nami
Strona Główna » Dbamy o dobry stan torowisk. Sprawdź, gdzie w tym roku będą prowadzone prace

Komunikaty

201  202  231
30.09.2020
29.10.2020
Przeglądy stacji prostownikowych

158  247
28.09.2020
Zmiana lokalizacji przystanku „Daszewicka”

157
21.09.2020
28.09.2020
Prace drogowe na skrzyżowaniu Warszawska/Mogileńska

168  236  246
07.09.2020
Prace budowlane na ul. Zakopiańskiej

Wszystkie linie tramwajowe  164  236  239  246  ...
 
Zmiany w komunikacji od 1 września

01.09.2020
Zmiany nazw i statusów przystanków

01.09.2020
Zasadniczy rozkład jazdy 2020/2021

151  163  168  169  171  ...
24.08.2020
03.09.2020
Zmiana lokalizacji przystanku „Urząd Wojewódzki”

231  232  237  244  247
20.08.2020
Tymczasowe wyłączenie przystanku Rondo Rataje

2  6  7  10  13  ...
17.08.2020
1 etap remontu ronda Rataje i zamknięcie ulicy Wierzbięcice

152  162  166  181  184  ...
13.07.2020
Zmiany lokalizacji przystanków na dworcu autobusowym "Rondo Rataje"

144  146  147  151  167  ...
29.05.2020
Budowa trasy tramwajowej na Naramowice. Zmiany w komunikacji miejskiej

Sprawdź nasze oferty pracy!
remonty24 miliony złotych zaplanowano w tym roku na odnowę infrastruktury publicznego transportu zbiorowego. Plan remontowy 2020 obejmuje prace w centrum, na Winogradach i Jeżycach. Są one ściśle skoordynowane z dużymi inwestycjami podnoszącymi standard transportu, takimi jak np. trasa na Naramowice. Pierwsze prace rozpoczną się 16 marca od wymiany torowiska na ulicy Dowbora-Muśnickiego, tydzień później zaplanowano początek remontu nawierzchni przy Dworcu Rataje.
Rok 2020 jest kolejnym, w którym Miasto Poznań przeznaczy duże środki finansowe na remonty torowisk.
- Nie można zachęcać do korzystania z transportu publicznego, nie inwestując równocześnie w infrastrukturę – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Tylko bieżące podnoszenie jej jakości pozwala zapewnić pasażerom bezpieczeństwo, komfort, szybkość i niezawodność komunikacji. Dlatego poza inwestowaniem w budowę nowych tras tramwajowych konsekwentnie modernizujemy istniejące. W tym roku przeznaczono na ten cel 24 miliony złotych
O ogromnej skali prowadzonych przez Poznań remontów świadczą liczby. W minionych 5 latach na modernizację infrastruktury tramwajowej wydano 114 milionów złotych. Za tę kwotę:
- zmodernizowano 17,8 km torowisk,
- wymieniono 36,2 km sieci trakcyjnej,
- wymieniono 32 zwrotnice,
- zmodernizowano 20 przystanków,
- zmodernizowano 7 podstacji zasilających sieć trakcyjną,
- wymieniono 19,2 km kabli trakcyjnych i zasilających


Koordynacja prac z dużymi inwestycjami

remonty2- Przygotowany wspólnie z MPK Poznań plan remontów został tak opracowany, żeby prace były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców i pasażerów transportu publicznego– mówi Tomasz Łapszewicz, zastępca dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu ds. Infrastruktury Transportowej.  W miarę możliwości, w jednym terminie będą wykonywane wszystkie roboty mające wpływ na funkcjonowanie komunikacji na jednej trasie. Tak będzie m.in. w przypadku prac na trasie prowadzącej na Winogrady
Wszystkie zaplanowane prace zostały skoordynowane z dużymi inwestycjami transportowymi, takimi jak budowa trasy tramwajowej na Naramowice czy modernizacja  ronda Rataje.
- Dlatego już w marcu rozpoczniemy remont torowiska na ulicy Dowbora-Muśnickiego oraz nawierzchni przy Dworcu Rataje. Chcemy, żeby ta infrastruktura była odnowiona w momencie rozpoczęcia prac na rondzie Rataje. Z kolei zmodernizowana trasa tramwajowa do pętli Wilczak pozwoli na wygodny i bezpieczny przejazd tramwajem do centrum po otwarciu trasy na Naramowice – dodaje Tomasz Łapszewicz.
Przy Dworcu Rataje od 23 marca do końca kwietnia zostanie przeprowadzony remont nawierzchni placu manewrowego, przejazdów, placu postojowego oraz kompleksowe odnowienie peronów dla pasażerów połączone z dostosowaniem ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Będzie się to wiązało ze zmianą lokalizacji końcowych przystanków dla linii miejskich oraz podmiejskich, zmiany tras linii podmiejskich.


Remont na ulicy Dąbrowskiego

– Niestety koszty robót budowlanych rosną w bardzo szybkim tempie - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Dlatego w budżecie miasta trzeba było zabezpieczyć większe środki na inwestycje, które już są realizowane, takie tak jak przebudowa trasy tramwajowej w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. W związku z tym Miasto Poznań podjęło decyzję o odstąpieniu od umowy w sprawie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej przebudowy ul. Dąbrowskiego. Zdajemy sobie jednak sprawę, że odnowienie torowiska na tej ulicy jest konieczne i pilne, dlatego prace na Jeżycach zostaną przeprowadzone w ramach remontu.
Poznań nie traci jednak przyznanej na ten projekt dotacji w wysokości ok. 27 mln zł.
- Centrum Unijnych Projektów Transportowych wyraziło zgodę na przekazanie jej na rzecz MPK Poznań poprzez zwiększenie wartości dofinansowania zakupu nowoczesnego taboru tramwajowego – dodaje Mariusz Wiśniewski. – Pozostałe środki, które aktualnie w planie finansowym miasta przeznaczone są naw zadanie dotyczące ul. Dąbrowskiego zostaną przeznaczone na odnowy infrastruktury torowo-sieciowej.
Jesienią na ulicy Dąbrowskiego zostanie wyremontowane torowisko od ulicy Prusa do ulicy Kraszewskiego. Razem z tymi pracami zostanie także zmodernizowana podstacja na ulicy Janickiego zasilająca trakcję w prąd. To bardzo ważne  dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla transportu tramwajowego w tym rejonie miasta.
Zmiany nastąpią także w rejonie rynku Jeżyckiego. - Właśnie uruchamiamy procedurę przygotowania projektu przebudowy przystanków w tym rejonie, przy ul. Dąbrowskiego. W tym roku zakładamy powstanie dokumentacji, a w 2021r. budowę platform, które będą umożliwiać łatwiejsze wysiadanie i wsiadanie z tramwajów – dodaje Tomasz Łapszewicz.


Plan remontów 2020

- Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej ma olbrzymie znaczenie dla MPK Poznań, które realizuje przewozy w mieście. Lepszy stan infrastruktury to większe bezpieczeństwo podróży, bardziej niezawodny transport publiczny i większy komfort podróżowania – mówi Marek Grzybowski, wiceprezes Zarządu MPK Poznań do spraw technicznych. – Dotychczasowe działania już przynoszą efekty.  W 2015 roku zanotowaliśmy 40 wykolejeń tramwajów z powodu złego stanu torowisk, w ubiegłym roku takich wydarzeń było tylko 8. Nie jest tajemnicą, że każde z tych zdarzeń powoduje wstrzymanie ruchu tramwajowego, konieczność wytyczania objazdów, często również uruchamianie komunikacji zastępczej, a wszystko to ma wpływ na jakość podróży po mieście.
Poważnym zadaniem będzie remont torowiska w ciągu ulic por. Janiny Lewandowskiej i Dowbora-Muśnickiego, czyli na tzw. Trasie Kórnickiej. W ostatnich tygodniach, z uwagi na stan torowiska, obowiązywało tam ograniczenie prędkości do 15 km/h na łukach. Ten fragment trasy tramwajowej w kierunku Rataj ma już 12 lat. Torowisko wymaga odnowienia, tym bardziej, że po rozpoczęciu modernizacji ronda Rataje właśnie tędy będzie się odbywał wzmożony ruch tramwajowy.
- Na odcinku od mostu Rocha do Wrocławskiej przeprowadzona zostanie wymiana szyn, głównie zużytych szyn w łukach, wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej  – mówi Marek Grzybowski. - Czas, gdy trasa będzie zamknięta, wykorzystamy na wymianę napędów i części rozjazdu węzła u zbiegu ulic Kórnickiej i Jana Pawła II. Zależało nam na tym, aby prace przeprowadzić jeszcze przed rozpoczęciem przebudowy ronda Rataje.
Z przebudową tą wiążą się prace już teraz prowadzone w rejonie ronda . Powstaje tam tymczasowy plac odstawczy dla autobusów - to na nim będą się zatrzymywały pojazdy linii rozpoczynających i kończących trasę na rondzie w czasie, gdy prowadzona będzie naprawa nawierzchni na samym dworcu. Prace mają się zakończyć jeszcze w lutym.
Natomiast prace zaplanowane w rejonie ulic Roosevelta – Pułaskiego i Przełajowej są przygotowaniami do uruchomienia tramwaju na Naramowice. - Kompleksowe remonty torowiska mają na celu podniesienie jego jakości i trwałości, co będzie miało ogromne znaczenie po uruchomieniu trasy na Naramowice, usprawniając przejazdy do centrum – mówi Marek Grzybowski. – Remontujemy ten odcinek teraz, żeby po uruchomieniu tramwaju na Naramowice nie zamykać fragmentu torowiska, po którym będzie on jeździł.

 

Harmonogram prac torowo-sieciowych 2020

 

 

Lokalizacja i zmiany w transporcie

 

Zakres

 

Planowany termin

 

 

ul. Dowbora-Muśnickiego
i węzeł Jana Pawła II/Kórnicka od strony mostu św. Rocha

 

brak przejazdu tramwajów od ul. Wrocławskiej do węzła Kórnicka - Jana Pawła II

 

 

wymiana szyn (głównie zużytych szyn w łukach) wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej, wymiana napędów i części rozjazdu na węźle ulic Kórnickiej i Jana Pawła II

 

 

16 marca –

30 kwietnia

 

ulica Przybyszewskiego

od ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego do węzła Żeromskiego/Dąbrowskiego

 

Brak przejazdu tramwajów od węzła Żeromskiego/Dąbrowskiego do ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego, zmiany tras

 

 

częściowa wymiana słupów trakcyjnych

i wymiana liny oraz drutu jezdnego

 

1-31 maja

 

ulica Roosevelta

 

od wjazdu na PST do przystanku Poznańska

 

brak przejazdu tramwajów od mostu Teatralnego do pętli: Wilczak, Połabska, Piątkowska; zmiany tras i komunikacja zastępcza

 

 

wymiana nawierzchni torowej i drogowej

 

27 czerwca

- 31 sierpnia

 

 

 

 

 

 

węzeł

Aleja Wielkopolska/

ulica Pułaskiego

 

brak przejazdu tramwajów od mostu Teatralnego do pętli: Wilczak, Połabska, Piątkowska; zmiany tras i komunikacja zastępcza

 

 

kompleksowy remont węzła rozjazdowego, wymiana łuku torowiska na ulicach Małopolska/Wołyńska

 

 

27 czerwca

- 31 sierpnia

 

ulica Pułaskiego

od węzła przy
Al. Wielkopolskiej do ul. Przepadek

 

brak przejazdu tramwajów od mostu Teatralnego do pętli: Wilczak, Połabska; zmiany tras i komunikacja zastępcza

 

 

 

Wymiana nawierzchni torowej i drogowej na przejazdach

 

27 czerwca

- 31 sierpnia

 

 

 

ulica Przełajowa

od ul. Winogrady do zakresu budowanej trasy na Naramowice

 

brak przejazdu tramwajów od mostu Teatralnego do pętli: Wilczak, Połabska; zmiany tras i komunikacja zastępcza

 

 

 

 

kompleksowy remont torowiska wraz z remontem przystanków

 

 

27 czerwca

- 31 sierpnia

 

 

ulica Dąbrowskiego

odcinek od węzła
Żeromskiego/Dąbrowskiego do mostu Teatralnego

 

brak przejazdu tramwajów od mostu Teatralnego do węzła Dąbrowskiego/Żeromskiego, zmiany tras, komunikacja zastępcza

 

Wymiana nawierzchni torowej i drogowej na odcinku od ul. Prusa do ul. Kraszewskiego, na skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza. Posadowienie 2 nowych słupów kotwowych na przystankach tramwajowych i wymiana liny nośnej oraz drutu jezdnego

 

 

jesień 2020

 

ulica Janickiego

 

 

modernizacja podstacji zasilającej tramwaje kursujące m.in. na ul. Dąbrowskiego

 

 

1-30 wrześniaO szczegółowych zmianach w funkcjonowaniu komunikacji wynikających z kolejnych remontów będziemy na bieżąco informować.