Dziękujemy, że jesteście z nami
Strona Główna » Nowy buspas powstanie na Garbarach

Komunikaty

181
27.10.2020
30.10.2020
Zmiana trasy linii 181

201
23.10.2020
Zmiana rozkładu jazdy linii 201

24.10.2020
01.11.2020
Wszystkich Świętych 2020

22.10.2020
Górczyn: Zmiana lokalizacji przystanku końcowego

3  4  151  167  169  ...
17.10.2020
Kolejny etap budowy tramwaju na Naramowice. Zamknięcie skrzyżowania ulic Szelągowskiej, Słowiańskiej, Wilczak i Naramowickiej

124
12.10.2020
Zmiana rozkładu jazdy linii autobusowej 124

167  911
01.10.2020
Zmiana peronów odjazdowych na dworcu przy rondzie Śródka

2  11  17  18  124  ...
01.10.2020
Stałe zmiany w komunikacji miejskiej od 1 października br.

201  202  231
30.09.2020
29.10.2020
Przeglądy stacji prostownikowych

168  236  246
07.09.2020
Prace budowlane na ul. Zakopiańskiej

01.09.2020
Zasadniczy rozkład jazdy 2020/2021

2  6  7  10  13  ...
17.08.2020
1 etap remontu ronda Rataje i zamknięcie ulicy Wierzbięcice

152  162  166  181  184  ...
13.07.2020
Zmiany lokalizacji przystanków na dworcu autobusowym "Rondo Rataje"

Sprawdź nasze oferty pracy!

_wizualizacja buspasa na garbarachBuspas na ul. Garbary zostanie wydłużony. Ulica zyska także nową nawierzchnię i zieleń. Komunikacja zbiorowa będzie uprzywilejowana, a jej pasażerowie będę mogli szybciej poruszać się po mieście. Na ul. Jana Pawła II powstanie dodatkowy pas od ronda Śródka, który będzie alternatywą dla Garbar. Wprowadzane zmiany były postulowane przez mieszkańców – informuje Miasto Poznań.

Nowy buspas poprawi płynność i komfort podróży transportem publicznym. Umożliwi skrócenie czasu przejazdu autobusów na kluczowej osi komunikacyjnej północ-południe przez centrum miasta.

Po ul. Garbary poruszają się cztery linie autobusowe: obsługiwane przez MPK linie 174, 176, 190 oraz podmiejska 603. - W dni powszednie wykonują 233 kursy dziennie przewożąc około 15 tysięcy pasażerów. Według rozkładu autobusy powinny pokonać odcinek między przystankami Małe Garbary a AWF w 5 minut. Opóźnienia sięgają jednak od 2 do 5 minut. Zdarzają się również ekstremalne sytuacje, kiedy autobus na Garbarach stoi nawet 10 minut – podaje Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Wprowadzenie buspasa pozwoli zminimalizować rozbieżności pomiędzy rozkładowym a rzeczywistym czasem przejazdu.

Obecnie na ul. Garbary można korzystać z buspasa zaczynającego się za ul. Długą i dochodzącego do skrzyżowania z ul. Krakowską. W celu usprawnienia komunikacji publicznej wyznaczony zostanie kolejny odcinek buspasa wraz ze śluzami autobusowymi. Będzie się on rozpoczynać w rejonie przystanku Małe Garbary za skrzyżowaniem ulic Małe Garbary-Estkowskiego. Nowa organizacja ruchu w ciągu ul. Garbary będzie liczyć ok. 800 m, a wraz z dotychczasowym odcinkiem łączna długość z preferencjami dla transportu publicznego wyniesie prawie 1100 m.

Dopuszczone do ruchu po buspasie będą: taksówki, pojazdy służb miejskich i elektryczne, a także rowery, motocykle oraz motorowery.

Przed wprowadzeniem nowej organizacji ruchu naprawiony zostanie stan nawierzchni całej jezdni ul. Garbary - na odcinku gdzie pojawi się buspas. Poprawi się również jakość przestrzeni ulicy: pojawi się zieleń w donicach oraz ławki. Na wiosnę  zazieleni się przystanek autobusowy Małe Garbary.

Pierwsze prace – przy sprzyjających warunkach atmosferycznych – rozpoczną się w lutym lub marcu. Buspas zostanie uruchomiony przed wakacjami.

Przygotowania do podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości przestrzeni publicznej na ulicy Garbary rozpoczęto już pod koniec 2017 roku. Opracowano „Raport o stanie ul. Garbary”, przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące przyszłości ulicy. Do najważniejszych wniosków zgłaszanych w czasie konsultacji należały postulaty: uspokojenia ruchu samochodowego i ograniczenia tranzytu „międzydzielnicowego”, poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej, stworzenia warunków dla bezpiecznej komunikacji rowerowej i pieszej (w tym eliminacja parkowania na chodnikach), wzbogacenia przestrzeni o zieleń i elementy małej architektury. Wprowadzane w bieżącym roku zmiany stanowią rozpoczęcie procesu odnowy ulicy Garbary zgodnie z kierunkami wskazanymi przez mieszkańców.

- Żeby stworzyć kierowcom alternatywę dla przejazdu przez ul. Garbary na równoległej do niej ulicy Jana Pawła II powstanie dodatkowy, trzeci pas od ronda Śródka w kierunku ul. Baraniaka. Zostanie on wytyczony od dworca autobusowego do wysokości budynku Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego – podaje Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu.

Wprowadzenie buspasów ma doprowadzić do sytuacji, że autobusy będą kursować zgodnie z rozkładem jazdy. Oprócz braku strat czasu i umożliwienia przesiadek na inne linie zgodnie z rozkładem jazdy, pasażerowie zyskają regularność ruchu, a co za tym idzie niezawodność. Ta z kolei generuje wzrost zaufania pasażerów do komunikacji miejskiej i w konsekwencji stopniową zmianę przyzwyczajeń komunikacyjnych – czystsze i spokojniejsze miasto.

Więcej informacji: poznan.pl