Dołącz do nas

twitter blip youtube

Wyszukiwarka

Newsletter

Informacja ZTM o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

tel. 61 646 33 44
centrala-nadzoru-ruchu
uitp-logo-2014
fair-play-2011
Władze Spółki
Władze Spółki
23.02.2011
Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje

1. Organami Spółki są:
1) Zgromadzenie Wspólników,
2) Rada Nadzorcza;
3) Zarząd Spółki,

2. Funkcje Zgromadzenia Wspólników sprawuje Prezydent Miasta Poznania;

3. Od dnia 22 maja 2013 r. Rada Nadzorcza liczy dziewięciu członków (każdy powoływany jest na trzyletnią kadencję), z których sześciu powołanych zostało przez Zgromadzenie Wspólników, a trzech (wymienionych jako ostatni w poniższym wykazie) - przez pracowników Spółki.
W skład Rady Nadzorczej jw. wchodzą:
Jan GRABKOWSKI – przewodniczący,
Sławomir STELMASIAK – z-ca przewodniczącego,
Ewa KOCZOROWSKA – sekretarz,
Stefan ANTKOWIAK – członek,
Mirosław KRUSZYŃSKI – członek,
Henryk KULIGOWSKI – członek,
Zygmunt BUKOWSKI – członek,
Jarosław GARSTECKI – członek,
Andrzej STANISZEWSKI – członek.

4. W skład trzyosobowego Zarząd Spółki wchodzą:
1) Prezes Zarządu, zatrudniony równocześnie w przedsiębiorstwie Spółki na stanowisku Dyrektora Naczelnego – Wojciech TULIBACKI,
2) Członek Zarządu, zatrudniony równocześnie w przedsiębiorstwie Spółki na stanowisku Dyrektora Technicznego – Marek GRZYBOWSKI,
3) Członek Zarządu, zatrudniony równocześnie w przedsiębiorstwie Spółki na stanowisku Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego – Jerzy ZALWOWSKI;

5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki samodzielnie oraz łącznie dwaj członkowie Zarządu Spółki lub Członek Zarządu Spółki z Prokurentem;

6. Kompetencje organów Spółki określa Kodeks spółek handlowych i Akt założycielski Spółki.Wytworzył / odpowiada: Roman Rokicki
Ostatniej zmiany dokonał: admin 2014-04-01 godz. 14:05
Data udostępnienia: 2009-09-15
Data wytworzenia: 2009-09-15
Drukuj
 

Do poprawnego wyświetlania strony niezbędne jest posiadanie zainstalowanej w systemie operacyjnym jednej z przeglądarek: Internet Explorer 7, FireFox 2, Opera 9.5, Safari 3 lub nowszych.

Designed By Soul & Mind