Strona Główna » Kapitał Spółki
UWAGA!

Witryna może nie wyświetlać się poprawnie ze względu na trwające prace modernizacyjne!
Uprzejmie przepraszamy za utrudnienia.
Kapitał zakładowy i udziały w Spółce.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 16 stycznia 2020 r. wynosi 421 651 500,00 zł (czterysta dwadzieścia jeden milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 843 303 (osiemset czterdzieści trzy tysiące trzysta trzy) udziały o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział.

Właścicielem 100% udziałów jest Miasto Poznań.

MPK POZNAŃ Sp. z o. o. posiada 24 098 (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 złotych każdy, w wynoszącym 28 628 000,00 zł (dwadzieścia osiem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) kapitale zakładowym spółki MODERTRANS Poznań Sp. z o.o., zawiązanej notarialnie dnia 31 grudnia 2005 r. przez MPK POZNAŃ Sp. z o.o. oraz Zakład Naprawy Autobusów Sp. z o.o.


Zasady kształtowania wynagrodzeń w MODERTRANS Poznań Sp. z o. o.:

Wynagrodzenia organu zarządzającego

Wynagrodzenia organu zarządzającego - uzasadnienie


Wytworzył / odpowiada: Adam Czarnowski
Ostatniej zmiany dokonał: admin 2020-01-23
Data udostępnienia: 2009-09-25
Data wytworzenia: 2009-09-25
Drukuj